Loading...

Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ năm 2016

Căn cứ kết quả xét tuyển năm 2015, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Cần Thơ đã họp xét và chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015. Thông tin cụ thể về điểm chuẩn như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học D140202 20.25
2 Giáo dục công dân D140204 18
3 Giáo dục thể chất D140206 15
4 Sư phạm Toán học D140209 22.25
5 Sư phạm Tin học D140210 15
6 Sư phạm Vật lý D140211 20.75
7 Sư phạm Hóa học D140212 21.25
8 Sư phạm Sinh học D140213 19.5
9 Sư phạm Ngữ văn D140217 21.25
10 Sư phạm Lịch sử D140218 19.25
11 Sư phạm Địa lý D140219 20.5
12 Sư phạm Tiếng Anh D140231 21
13 Sư phạm Tiếng Pháp D140233 15
14 Việt Nam học D220113 21.75
15 Ngôn ngữ Anh D220201 19.5
16 Ngôn ngữ Pháp D220203 15
17 Triết học D220301 18.75
18 Văn học D220330 18.5
19 Kinh tế D310101 19.75
20 Chính trị học D310201 20.75
21 Xã hội học D310301 18
22 Thông tin học D320201 15.5
23 Quản trị kinh doanh D340101 20.25
24 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 19
25 Marketing D340115 19
26 Kinh doanh quốc tế D340120 17.25
27 Kinh doanh thương mại D340121 15
28 Tài chính Ngân hàng D340201 18.5
29 Kế toán D340301 20
30 Kiểm toán D340302 17.75
31 Luật D380101 23
32 Sinh học D420101 18
33 Công nghệ sinh học D420201 21
34 Sinh học ứng dụng D420203 15
35 Hóa học D440112 21.5
36 Khoa học môi trường D440301 18.25
37 Khoa học đất D440306 15
38 Toán ứng dụng D460112 15
39 Khoa học máy tính D480101 18
40 Truyền thông và mạng máy tính D480102 18
41 Kỹ thuật phần mềm D480103 18.75
42 Hệ thống thông tin D480104 17
43 Công nghệ thông tin D480201 19.25
44 Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 20.5
45 Quản lý công nghiệp D510601 17.75
46 Kỹ thuật cơ khí D520103 19
47 Kỹ thuật cơ – điện tử D520114 19
48 Kỹ thuật điện, điện tử D520201 20
49 Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 17.5
50 Kỹ thuật máy tính D520214 17
51 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 18.5
52 Kỹ thuật môi trường D520320 18.25
53 Vật lý kỹ thuật D520401 17.5
54 Công nghệ thực phẩm D540101 18
55 Công nghệ sau thu hoạch D540104 15
56 Công nghệ chế biến thủy sản D540105 15
57 Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 20
58 Kỹ thuật công trình thủy D580202 15
59 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D580205 15
60 Kỹ thuật tài nguyên nước D580212 16
61 Chăn nuôi D620105 19.25
62 Nông học D620109 18.5
63 Khoa học cây trồng D620110 15
64 Bảo vệ thực vật D620112 18.25
65 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan D620113 16.25
66 Kinh tế nông nghiệp D620115 17.25
67 Phát triển nông thôn D620116 15.75
68 Lâm sinh D620205 17.25
69 Nuôi trồng thủy sản D620301 15
70 Bệnh học thủy sản D620302 16
71 Quản lý nguồn lợi thủy sản D620305 17.75
72 Thú y D640101 20.25
73 Quản lý tài nguyên và môi trường D850101 18.75
74 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên D850102 15
75 Quản lý đất đai D850103 16
76 Đào tạo tại khu Hòa An:  
77 Việt Nam học (Cơ sở Hòa An) D220113 18.5
78 Ngôn ngữ Anh (Cơ sở Hòa An) D220201 15
79 Quản trị kinh doanh (Cơ sở Hòa An) D340101 17.5
80 Luật (Cơ sở Hòa An) D380101 21.5
81 Công nghệ thông tin (Cơ sở Hòa An) D480201 17.25
82 Kỹ thuật công trình xây dựng (Cơ sở Hòa An) D580201 15.5
83 Khuyến nông (Cơ sở Hòa An) D620102 16
84 Nông học (Cơ sở Hòa An) D620109 15
85 Kinh doanh nông nghiệp (Cơ sở Hòa An) D620114 15
86 Kinh tế nông nghiệp (Cơ sở Hòa An) D620115 15
87 Nuôi trồng thủy sản (Cơ sở Hòa An) D620301 15

Thí sinh lưu ý:

  • Thí sinh đủ điểm trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Hội đồng tuyển sinh Trường qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường trước thời hạn quy định. Quá thời hạn trên (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện) những thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường được xem như từ chối nhập học.
  • Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Đối với mỗi khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, điểm trúng tuyển cũng được áp dụng mức điểm ưu tiên theo quy định hiện hành. Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 (một điểm) và giữa hai khu vực là 0,5 (nửa điểm).

Real Time Web Analytics