Dự Kiến Điểm Chuẩn Đại Học Tây Bắc Năm 2020

Dự kiến điểm chuẩn trường đại học Tây bắc năm 2020 theo kênh tuyển sinh 24h, trước hết chúng ta cùng xem lại điểm chuẩn trường đại học Tây bắc sau một vài năm gần đây.

Dự kiến điểm chuẩn trường Đại Học Tây bắc năm 2020 theo kênh tuyển sinh 24h, trước hết chúng ta cùng xem lại điểm chuẩn trường đại học Tây bắc sau một vài năm gần đây.

Dự Kiến Điểm Chuẩn Đại Học Tây Bắc

Dự Đoán Điểm Chuẩn Đại Học Tây Bắc 2020

DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY BẮC 2020

Thông Tin Dữ Liệu Đang Cập Nhật .....

THAM KHẢO DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY BẮC NĂM 2019

Tên ngành Điểm chuẩn
Giáo dục Mầm non 18
Giáo dục Tiểu học 18
Giáo dục Chính trị 18
Giáo dục Thể chất 18
Sư phạm Toán học 18
Sư phạm Tin học 18
Sư phạm Vật lý 18
Sư phạm Hóa học 18
Sư phạm Sinh học 18
Sư phạm Ngữ văn 18
Sư phạm Lịch Sử 18
Sư phạm Địa lí 18
Sư phạm Tiếng Anh 18
Quản trị kinh doanh 14
Kế Toán 14
Công nghệ thông tin 14
Chăn nuôi 14
Lâm sinh 14
Nông học 14
Bảo vệ thực vật 14
Quản lí tài nguyên và môi trường 14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14
Quản lí tài nguyên rừng 14
Sinh học ứng dụng 14
Tài chính ngân hàng 14
Giáo dục mầm non 16
Giáo dục Tiểu học 16

DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY BẮC NĂM 2018

Tên ngành Điểm chuẩn Ghi chú
Quản trị dịch vụ du lịch và lừ hành 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
Quản lý tài nguyên rừng 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
Quản lý tài nguyên và môi trường 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
Lầm sinh 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
Công nghệ thông tin 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
Quản trj kinh doanh 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
Ké toán 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
Chăn nuôi 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
Nông học 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
Bảo vệ thực vật 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
Sư phạm Toản học 17 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi
Sư phạm Tin học 17 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi
Sư phạm Vật lỉ 17 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi
Sư phạm Hỏa học 17 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi
Sư phạm Sinh học 17 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi
Sư phạm Ngữ v&n 17 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi
Sư phạm Lịch sử 17 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi
Sư phạm Địa lí 17 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi
Sư phạm Tiếng Anh 17 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi
Giáo dục Mầm non 22 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi
Giáo dục Tiểu học 18.25 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi
Giảo dục Chính trị 17 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi
Giáo dục Thề chắt 17 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại giỏi
ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ---  
Giáo dục Mầm non 15 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại khá
Giáo dục Tiều học 15.5 Điểm chuẩn học bạ: 18/ Hạnh kiểm lớp 12 loại khá

Nhận xét:

Qua mức điểm chuẩn đại học tây bắc sau 2 năm gần đây cho thấy, đối với ngành giáo dục mầm non điểm chuẩn có sự giảm khá mạnh. Năm 2018 mức điểm chuẩn là 22 điểm thì năm 2019 giảm còn 18. Đối với các ngành khác, mức điểm có sự chênh lệch 1 - 2 điểm. Dự kiến mức điểm chuẩn năm 2020, điểm chuẩn có thể tăng từ 1 - 2 điểm.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.