Loading...

Dự kiến điểm chuẩn Đại học y dược Thái Bình năm 2017

Dự kiến điểm chuẩn trường Đại học y dược Thái Bình năm 2017 theo kênh tuyển sinh 24h, trước hết chúng ta cùng xem lại điểm chuẩn trường Đại học y dược Thái Bình sau 3 năm gần đây:

  • Năm 2014
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Y đa khoa B 25
2 52720201 Y học cổ truyền B 21.5
3 52720302 Y học dự phòng B 21
4 52720301 Y tế công cộng B 20
5 52720501 Điều dưỡng B 20.5
6 52720401 Dược học B 24
  • Năm 2015
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Y Đa khoa B00 26
2 52720103 Y học dự phòng B00 23.25
3 52720201 Y học cổ truyền B00 24.5
4 52720301 Y tế công cộng B00 21.75
5 52720401 Dược học B00 25.5
6 52720501 Điều dưỡng B00 23
  • Năm 2016
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Y đa khoa B 25.25
2 52720201 Y học cổ truyền B 23.75
3 52720103 Y học dự phòng B 23.25
4 52720301 Y tế công cộng B 21.25
5 52720501 Điều dưỡng B 22.5
6 52720401 Dược học B 24.25
  • Nhận xét:

Nhìn vào điểm chuẩn đại học y dược thái bình qua 3 năm 2014, 2015 và 2016 ta có thể thấy mức điểm chuẩn của từng ngành chênh lệch trung bình 1, 2 điểm qua từng năm. Nhất là năm 2015 và 2016 có mức điểm chuẩn chỉ hơn kém nhau chút ít khoảng 1 điểm là điều cho thấy điểm chuẩn của trường đang bước vào ổn định.

Dự kiến điểm chuẩn trường đại học y dược thái bình năm 2017 cũng sẽ gần với năm 2015 và 2016 và ở khoảng giữa 2 điểm chuẩn. Các thí sinh có thể tham khảo thêm./.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status