Loading...

Dự kiến điểm chuẩn khoa Y dược đại học Đà Nẵng năm 2017

Dự kiến điểm chuẩn khoa Y dược đại học Đà Nẵng năm 2017 theo kênh tuyển sinh 24h, trước hết chúng ta cùng xem lại điểm chuẩn khoa Y dược đại học Đà Nẵng sau 2 năm gần đây:

  • Năm 2014
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720501 Điều dưỡng B 15

  • Năm 2016
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Y đa khoa 24
2 52720501 Điều dưỡng 20.75
  • Nhận xét:

Với mức điểm chuẩn khoa y dược đại học đà nẵng trong 2 năm 2014 và 2016, chúng ta có thể thấy rằng điểm chuẩn có sự chênh lệch rất lớn. Từ 15 điểm của ngành điều dưỡng trong năm 2014 thì đến năm 2016 nó đã lên tới 20,75 điểm, mức điểm từ trung bình đã chuyển lên khá. Vì biến động này hết sức lớn nhưng thật ra so với năm 2015 thì điểm chuẩn năm 2016 không có biến động nhiều thế nên dự kiến điểm chuẩn khoa y dược đại học đà nẵng cũng rất có thể có mức điểm chuẩn hợp lý cũng rơi vào khoảng 20 điểm trở lên chút ít. Thí sinh có thể tham khảo./.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status