Loading...

Dự kiến điểm chuẩn trường cao đẳng kinh tế đối ngoại năm 2017

Dự kiến điểm chuẩn trường cao đẳng kinh tế đối ngoại năm 2017 theo kênh tuyển sinh 24h, trước hết chúng ta cùng xem lại điểm chuẩn trường cao đẳng kinh tế đối ngoại sau 3 năm gần đây:

  • Năm 2014
KHỐI A
ƯU TIÊN KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT 17,0 16,5 16,0 15,5
NHÓM 2 16,0 15,5 15,0 14,5
NHÓM 1 15,0 14,5 14,0 13,5
KHỐI D1
ƯU TIÊN KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT 17,0 16,5 16,0 15,5
NHÓM 2 16,0 15,5 15,0 14,5
NHÓM 1 15,0 14,5 14,0 13,5

  • Năm 2015
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C220201 Tiếng Anh D; A1; M1; Văn, Lí, Anh 14.5
2 C340101 Quản trị kinh doanh A; D; A1; KT4 14.5
3 C340120 Kinh doanh quốc tế A; D; A1; KT4 14.5
4 C340201 Tài chính – Ngân hàng A; D; A1; KT4 14.5
5 C340301 Kế toán A; D; A1; KT4 14.5
6 C340405 Hệ thống thông tin quản lí A; D; A1; KT4 14.5
  • Năm 2016
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340120 Kinh doanh quốc tế 16
2 C340101 Quản trị kinh doanh 16
3 C340405 Hệ thống thông tin quản lí 16
4 C340301 Kế toán 16
5 C340201 Tài chính – Ngân hàng 16
6 C220201 Tiếng Anh 16
  • Nhận xét:

Dựa vào mức điểm chuẩn trường cao đẳng kinh tế đối ngoại ta thấy điểm chuẩn dao động từ 13,4 đến 16 điểm và đa số dao động từ 14,5 đến 16 điểm. Vì vậy dự kiến điểm chuẩn trường cao đẳng kinh tế đối ngoại năm 2016 nhiều khả năng cũng có mức điểm chuẩn vào khoảng 16 điểm hoặc thấp hơn 1 chút. Nhưng thí sinh cũng cần lưu ý việc thi trắc nghiệm dễ kiếm điểm sẽ làm mức điểm chuẩn tăng thêm chút ít. Thí sinh có thể tham khảo./.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status