Loading...

Dự kiến điểm chuẩn trường đại học Phú Yên năm 2017

Dự kiến điểm chuẩn trường Đại học Phú Yên năm 2017 theo kênh tuyển sinh 24h, trước hết chúng ta cùng xem lại điểm chuẩn trường Đại học y dược Phú Yên sau 3 năm gần đây:

  • Năm 2014
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140202 Giáo dục Tiểu học A, A1,C,D1 15
2 52140201 Giáo dục Mầm non M 14
3 52140209 Sư phạm Toán học A, A1 15
4 52480201 Công nghệ thông tin A, A1,D1 13
5 52140218 Sư phạm Lịch sử C 13
6 52140231 Sư phạm Tiếng Anh A1,D1 14
7 52220330 Văn học C,D1 13
8 52220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) C,D1 13
9 52420201 Sinh học A 13
10 52420201 Sinh học B 14
11 52440112 Hóa học A, A1 13.5
12 52440112 Hóa học B 14
13 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1,C,D1 12
14 C140201 Giáo dục Mầm non M 11
15 C140231 Sư phạm Tiếng Anh(Chuyên ngành Tiếng Anh Tiểu học) A1,D1 10
16 C480202 Tin học ứng dụng A, A1,D1 10
17 C620105 Chăn nuôi A,A1 10
18 C620105 Chăn nuôi B 11
19 C620201 Lâm nghiệp A,A1 10
20 C620201 Lâm nghiệp B 11
21 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
22 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10
23 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1,D1 10
24 C220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) C,D1 10
  • Năm 2015
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140201 Giáo dục Mầm non M 16.75
2 52140202 Giáo dục Tiểu học A; A1; C; D 20
3 52140231 Sư phạm Tiếng Anh A1; C1; D 17.5
4 52220113 Việt Nam học C; C1; D 15
5 52220201 Ngôn ngữ Anh A1; C1; D 15.25
6 52220330 Văn học C; C1; D 15
7 52420101 Sinh học B; M2; A4 15
8 52440112 Hóa học A; A3; B 15
9 52480201 Công nghệ thông tin A; A1; D 15
10 C140201 Giáo dục Mầm non M 15.5
11 C140202 Giáo dục Tiểu học A; A1; C; D 19
12 C140231 Sư phạm Tiếng Anh A1; C1; D 14
13 C220113 Việt Nam học C; C1; D 12
14 C340101 Quản trị kinh doanh A; A1; D 12
15 C340301 Kế toán A; A1; D 12
16 C480202 Tin học ứng dụng A; A1; D 12
17 C510301 CNKT  điện, điện tử A; A1; D 12
18 C620105 Chăn nuôi B; M2 12
19 C620201 Lâm nghiệp B; M2 12
  • Năm 2016
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140201 Giáo dục Mầm non 16
2 52140202 Giáo dục Tiểu học 16
3 52140209 Sư phạm Toán học 15
4 52140210 Sư phạm Tin học 15
5 52140217 Sư phạm Ngữ văn 15
6 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 15
7 52220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) 15
8 52220201 Ngôn ngữ Anh 15
9 52220330 Văn học 15
10 52440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa thực phẩm) 15
11 52480201 Công nghệ thông tin 15
  • Nhận xét:

Ta thấy rằng điểm chuẩn đại học phú yên năm 2014 cách biệt so với năm 2015 và 2016, trong khi đó điểm chuẩn năm 2015 và 2016 lại có sự tương đồng, chỉ cách nhau chút ít, chính vì thế dự kiến điểm chuẩn trường đại học Phú yên năm 2017 sẽ rất có thể gần với điểm chuẩn năm 2016 hoặc tăng giảm chút ít và đối với hệ đại học điểm chuẩn có thể là 15, 16 điểm, có thể có những ngành có điểm chuẩn cao hơn nhưng cao không quá nhiều.

Còn về hệ cao đẳng điểm chuẩn khoảng 12 điểm và dưới 12 điểm một chút, các bạn thí sinh có thể tham khảo để xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng./.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status