Teknik Ampuh Menangkan SlotRahasia Tersembunyi Slot GacorTips Pro Bermain Slot GacorStrategi Efektif Slot GacorMengoptimalkan Peluang di Slot Gacor
Giáo dục pháp luật bắt buộc giai đoạn 2017 - 2021

Giáo dục pháp luật bắt buộc giai đoạn 2017 - 2021

Bắt buộc 100% các trường phải có giáo viên bộ môn pháp luật là chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017 – 2021.

Giáo dục pháp luật được đảm bảo có mặt trong 100% các trường sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tuân thủ, chấp hành, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật; đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật ổn định, phát triển bền vững, thiết thực hiệu quả góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin pháp luật của công dân.

Giáo dục pháp luật sẽ được phổ biến định kỳ

Giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2011, phấn đấu vì mục tiêu 100% từ bộ cho tới địa phương tổ chức, thông tin rộng rãi các văn bản pháp luật trước và sau khi ban hành liên quan tới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giáo dục với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật

Phấn đấu từ 2017 đến 2021, 100% các trường sẽ triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo khoa và các hoạt động ngoại khóa. Đồng thời đảm bảo 100% các trường phải có giáo viên, giảng viên dạy môn pháp luật.

Phấn đấu 90 đến 100% các chương trình bồi dưỡng đào tạo pháp luật bắt buộc cho cán bộ, công chức, viên chức với nội dung phổ biến, thông tin cập nhật về các chính sách mới được tổ chức theo quy định hằng năm của pháp luật.

Phấn đấu từ 70 đến 90% các đối tượng được phổ biến giáo dục pháp luật chuyên biệt theo quy định của pháp luật.

Giáo dục pháp luật cho học sinh THCS, phấn đấu 100% học sinh được học môn pháp luật phổ thông
Giáo dục pháp luật cho học sinh THCS, phấn đấu 100% học sinh
được học môn pháp luật phổ thông

 

Huy động mọi nguồn lực tham gia đào tạo môn pháp luật

Chính phủ khuyến khích, huy động các tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, các cơ sở đào tạo, các cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho nhân dân; khuyến khích các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí xây dựng, duy trì chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật.

Chương trình sẽ phấn đấu hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều lồng ghép, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, tiếp nhận công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Mục tiêu đạt được những yêu cầu trên, các bộ, các ngành, địa phương phải tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách; tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến...

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.