Loading...

Giáo Viên Lo Lắng Trước Đổi Mới

Đổi mới phương thức giáo dục có làm giáo viên lo lắng

Chương trình giáo dục phổ thông mới được đánh giá la chuyển hướng từ tiếp thu kiến thức sang kích thích sự sáng tạo của người học. Nghe qua thật là sự đổi mới tối ưu nhưng đội ngũ giáo viên người đóng vai trò truyền tải kiến thức nay lĩnh cả vị trí kích thích tính sáng tạo nơi học sinh khiến các bạn tự tìm tòi học hỏi đã tích lũy đủ chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện những nhiệm vụ trước nền đổi mới đó chưa?

Đổi mới phương thức giáo dục

Đổi mới phương thức giáo dục

Lúng túng dạy tích hợp

Một trong những đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đó là việc giáo dục tích hợp liên môn để giảm tải khối lượng kiến thức cho học sinh. Việc tích hợp này được thực hiện chủ yếu ở bậc ngành sư phạm tiểu học và bậc trung học cơ sở và sẽ phân ra các môn học riêng ở bậc THPT.Ví dụ như môn địa lý và môn lịch sử sẽ được kết hợp thành môn khoa học xã hội, môn hóa học, vật lý, sinh học sẽ kết hợp thành môn khoa học tự nhiên. Việc kết hợp này sẽ gây khó khăn cho đội ngũ các thầy cô vì khi được đào tạo ở trường thì được đào tạo chuyên môn bay giờ theo đổi mới giáo dục phải dạy liên môn thì làm sao dạy được chưa nói về việc 1 sách mà 3 thầy. Giáo viên sinh học  chuyển sang dạy cả vật lý, thì làm sao không khó khăn cho được. Việc đổi mới này có mục đích là giảm tải khối lượng kiến thức cho học sinh nhưng cứ theo tình trạng hiện nay thì lại gây luống cuống, lung túng cho cả thầy và trò.

Bám sách giáo khoa khiến giáo viên ngại sáng tạo

Ngoài những khó khăn về vấn đề tích hợp liên môn khi có dự thảo đổi mới về chương trình giáo dục phổ thông các thầy cô giáo của chúng ta còn cảm thấy hoang mang chưa sẵn sàng với vị trí mới.

Các thầy cô được tự chủ về chuyên môn, được quyết định xem mình sẽ dạy những gì nhưng thực tế đội ngũ giáo viên lại cảm thấy khó khăn. Vì trước đây phương pháp dạy học là coi  sách giáo khoa như pháp lệnh, không được làm trái, phải dạy theo, dạy cái gì, dạy bao lâu, dùng hình ảnh gì cho nội dung gì? Việc này làm các thầy cô hao mòm sự sáng tạo trong giảng dạy. Việc đổi mới này là cần thiết và trong mọi cấp bậc giáo dục kể cả mầm non. Khi đào tạo trung cấp mầm non cũng phải chú ý đến đề cao tính sáng tạo cho học viên trong quá trình giảng dạy.

Sáng tạo cho học viên trong quá trình giảng dạy.

Sáng tạo cho học viên trong quá trình giảng dạy.

Gấp rút công tác bồi dưỡng cho giáo viên.

Công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới trong tương lai là một nhiệm vụ quan trọng, cần gấp rút thực hiện. Giáo viên sẽ phải tiếp tục học tập như học liên thông cao đẳng lên đại học,… đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao khả năng tự học, để đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của đổi mới giáo dục.

Giáo viên chưa đáp ứng được nhu cầu của đổi mới. Tự bản thân họ phải cố gắng hơn nữa nhưng cũng phải tự hỏi họ đã có động lực để cố gắng hay chưa khi là lương giáo viên còn không đủ sống, đây là vấn đề mà Bộ giáo dục đảng vf nhà nước phải hết sức quan tâm suy nghĩ.

Mac Hanh

Rate this post

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status