Gợi Ý Đáp Án 14 Đề Thi Minh Họa Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2017

Gợi Ý Đáp Án 14 Đề Thi Minh Họa Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2017

Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi minh họa 14 môn thi THPT Quốc gia năm 2017. Dưới đây là chi tiết 14 đề thi cùng đáp án gợi ý một số môn. Mời thí sinh tham khảo.

Với phương án thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2017, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh chuẩn bị vượt vũ môn một cách tốt nhất, chiều 05/10 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 14 đề thi minh họa của các môn để giáo viên và học sinh tham khảo và có lộ trình ôn tập hiệu quả nhất.

Các đề thi minh họa chỉ nhằm mục đích cho thí sinh và giáo viên hình dung được dạng thức, mức độ yêu cầu của đề thi, có định hướng học và ôn hiệu quả, chứ không được sử dụng làm đề thi chính thức.

Dưới đây là 14 đề thi minh họa và lời gợi ý đáp án một số môn, thí sinh có thể tham khảo.

1. Môn Toán

Gợi ý đáp án môn Toán:

STT Đáp án STT Đáp án STT Đáp án STT Đáp án STT Đáp án
1 D 2 c 3 B 4 D 5 A
6 A 7 c 8 B 9 D 10 c
11 A 12 B 13 B 14 A 15 c
16 D 17 D 18 A 19 c 20 D
21 B 22 A 23 B 24 c 25 c
26 c 27 A 28 D 29 D 30 A
31 B 32 B 33 c 34 c 35 A
36 D 37 D 38 B 39 D 40 c
41 A 42 B 43 D 44 A 45 c
46 B 47 A 48 D 49 B 50 c

2. Môn Vật Lí

Gợi ý đáp án môn Lí:

STT Đáp án STT Đáp án SĨT Đáp án STT Đáp án STT Đáp án
1 D 2 A 3 A 4 A 5 A
6 B 7 A 8 c 9 D 10 B
11 D 12 D 13 D 14 B 15 c
16 A 17 c 18 A 19 A 20 D
21 B 22 c 23 A 24 D 25 c
26 B 27 A 28 A 29 A 30 D
31 A 32 A 33 D 34 A 35 c
36 c 37 B 38 A 39 A 40 A

3. Môn Hóa

Gợi ý đáp án môn Hóa:

STT Đáp án STT Đáp án STT Đáp án STT Đáp án
1 D 2 c 3 A 4 B
5 A 6 c 7 A 8 D
9 D 10 B 11 c 12 c
13 B 14 B 15 A 16 D
17 c 18 A 19 B 20 c
21 B 22 A 23 D 24 D
25 c 26 B 27 D 28 B
29 A 30 c 31 c 32 B
33 D 34 B 35 A 36 A
37 D 38 D 39 c 40 A

3. Môn Sinh học

Gợi ý đáp án môn Sinh học:

l.B 2.B 3.B 4.A 5.C 6.D 7.B 8.B 9.A 10.C
11 c 12.C 13.B 14.D 15 A 16.B 17.C 18. A 19. A 20.C
21.C 22.A 23.B 24.A 25.A 26.C 27.A 28. B 29.C 30.B
31.A 32.A 33.C 34.B 35.B 36.A 37.C 38.A 39.B 40.B

4. Môn Lịch sử

Gợi ý đáp án môn Lịch sử:

1B 2C 3A 4B 5A 6D 7B 8B 9A 10B
11B 12C 13A 14D 15A 16D 17B 18A 19A 20C
21D 22B 23A 24A 25A 26C 27D 28C 29C 30C
31A 32D 33B 34B 35A 36A 37B 38D 39A 40C

5. Môn GDCD

Gợi ý đáp án môn GDCD

1A 2B 3C 4B 5B 6A 7D 8A 9C 10B
11Đ 12Đ 13A 14C I5A 16A 17A 18C I9B 20B
21B 22D 23C 24D 25B 26D 27B 28A 29D 30B
31B 32C 33A 34D 35A 36D 37B 38C 39D 40C

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.