Học Phí Đại Học Hàng Hải Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí Đại Học Hàng Hải Cập Nhật Mới Nhất

Trường đại học hàng hải Việt Nam hay còn được gọi với tên " mái trường đại dương" là đợn vị trực thuộc của Bộ giao thông vận tải Việt Nam thông báo mức học phí mới nhất tại bài viết dưới đây

Học Phí Đại học hàng hải có sự thay đổi tuỳ theo các mã ngành đào tạo của trường Đại Học Hàng Hải thông tin được cập nhật liên tục với mức học phí mới nhất hiện tại như sau: 

Học Phí Đại Học Hàng Hải 2021 - 2022

Nhóm ngành kĩ thuật & công nghệ

Điều khiển tàu biển

Mã ngành: 7840106D101

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Khai thác máy tàu biển

Mã ngành: 7840106D102

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản lý hàng hải

Mã ngành: 7840106D129

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Điện tử viễn thông

Mã ngành: 7520207D104

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Điện tự động giao thông vận tải

Mã ngành: 7520216D103

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Điện tự động công nghiệp

Mã ngành: 7520216D103

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Tự động hóa hệ thống điện

Mã ngành: 7520216D121

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi

Mã ngành: 7520122D107

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Đóng tàu & công trình ngoài khơi

Mã ngành: 7520122D108

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Máy & tự động hóa xếp dỡ

Mã ngành: 7520103D109

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7520103D116

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7520103D117

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7520103D122

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Kỹ thuật nhiệt lạnh

Mã ngành: 7520103D123

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Máy & tự động công nghiệp

Mã ngành: 7520103D128

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Xây dựng công trình thủy

Mã ngành: 7580203D110

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Mã ngành: 7580201D112

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng

Mã ngành: 7580205D113

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Kiến trúc & nội thất

Mã ngành: 7580201D127

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản lý công trình xây dựng

Mã ngành: 7580201D130

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201D114

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Công nghệ phần mềm

Mã ngành: 7480201D118

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính

Mã ngành: 7480201D119

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản lý kỹ thuật công nghiệp

Mã ngành: 7520103D131

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320D115

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Kỹ thuật công nghệ hóa học

Mã ngành: 7520320D126

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Máy tàu thủy

Mã ngành: 7520122D106

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Nhóm ngành ngoại ngữ

Tiếng Anh thương mại

Mã ngành: 7220201D124

Học phí: 630.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Anh 

Mã ngành: 7220201D125

Học phí: 630.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Nhóm kinh tế & luật

Kinh tế vận tải biển

Mã ngành: 7840104D401

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh tế vận tải thủy

Mã ngành: 7840104D410

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Logistics & chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7840104D407

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh tế ngoại thương

Mã ngành: 7340120D402

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101D403

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị tài chính kế toán

Mã ngành: 7340101D404

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị tài chính ngân hang

Mã ngành: 7340101D411

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Luật hàng hải

Mã ngành: 7380101D120

Học phí: 315.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Nhóm chương trình chất lượng cao

Điện tự động công nghiệp

Mã ngành: 7840104H401

Học phí: 630.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7340120H402

Học phí: 630.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh tế vận tải biển

Mã ngành: 7520216H105

Học phí: 630.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh tế ngoại thương

Mã ngành: 7480201H114

Học phí: 630.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Nhóm chương trình tiên tiến

Kinh tế Hàng hải

Mã ngành: 7340101A403

Học phí: 630.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh doanh quốc tế và logistics

Mã ngành: 7840104A408

Học phí: 630.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản lý kinh doanh và marketing

Mã ngành: 7340120A409

Học phí: 630.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Nhóm chương trình lơp chọn

Điều khiển tàu biển

Mã ngành: 7840106S101

Học phí: 630.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Khai thác máy tàu biển

Mã ngành: 7840106S102

Học phí: 630.000 đ/ tín chỉ

Số tín chỉ:

Tóm tắt: Trường đại học hàng hải thông báo học phí hệ đại học chính quy như sau:

  • Học phí đối với chương trình đại trà là 315.000đ/ tín chỉ
  • Học phí đối với chương trình tiên tiến, chất lượng cao là 630.000 đ/ tín chỉ

Mức thu học phí đối với 1 tháng, 1 kỳ, 1 năm tùy thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký theo học

Lời kết: Trên đây là học phí đại học hàng hải do trang kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật mới nhất.

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.