Teknik Ampuh Menangkan SlotRahasia Tersembunyi Slot GacorTips Pro Bermain Slot GacorStrategi Efektif Slot GacorMengoptimalkan Peluang di Slot Gacor
Học Phí Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh

Học Phí Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh

Học Phí Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM với mã Trường là (QST) đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản & ứng dụng, mức học phí tương ứng của từng ngành như sau

Học Phí Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM có sự thay đổi tuỳ theo các mã ngành đào tạo của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh thông tin được cập nhật liên tục với mức học phí mới nhất hiện tại như sau: 

Học Phí Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM 2021 - 2022

Sinh học

Mã ngành: 7420101

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Sinh học (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7420101_CLC

Học phí: 40.000.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ sinh học (Chương trình chất lượng cao)

Mã ngành: 7420201_CLC

Học phí: 40.000.000 đồng /năm

Số tín chỉ:

Vật lý học

Mã ngành: 7440102

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Hóa học

Mã ngành: 7440112

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Hóa học (Chương trình chất lượng cao)

Mã ngành: 7440112_CLC

Học phí: 40.000.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Hóa học (Chương trình liên kết Việt - Pháp)

Mã ngành: 7440112_VP

Học phí: 44.000.000 đồng /năm

Số tín chỉ:

Khoa học Vật liệu

Mã ngành: 7440122

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Địa chất học

Mã ngành: 7440201

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Hải dương học

Mã ngành: 7440208

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Khoa học môi trường

Mã ngành: 7440301

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Khoa học môi trường (Chương trình chất lượng cao)

Mã ngành: 7440301_CLC

Học phí: 40.000.000 đồng /năm

Số tín chỉ:

Toán học

Mã ngành: 7460101

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin

- Hệ thống thông tin

- Khoa học máy tính

- Kỹ thuật phần mềm

- Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201_NN

Học phí: 41.000.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ thông tin - Chương trình CLC

Mã ngành: 7480201_CLC

Học phí: 32.500.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến)

Mã ngành: 7480101_TT

Học phí: 43.500.000 đồng /năm

Số tín chỉ:

Công nghệ thông tin

- Chương trình liên kết Việt – Pháp

Mã ngành: 7480201_VP

Học phí: 41.000.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ kỹ thuật Hóa học 

- Chương trình chất lượng cao

Mã ngành: 7510401_CLC

Học phí: 44.000.000 đồng/ năm

Số tín chỉ:

Công nghệ vật liệu

Mã ngành: 7510402

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 7510406

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7520207

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Kĩ thuật điện tử - viễn thông

(Chương trình chất lượng cao)

Mã ngành: 7520207_CLC

Học phí: 32.000.000 đồng /năm

Số tín chỉ:

Kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành: 7520402

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Kỹ thuật địa chất

Mã ngành: 7520501

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Vật lý y khoa

Mã ngành: 7520403

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Khoa học dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Học phí: 11.700.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ thông tin - Chương trình liên kết quốc tế (bằng do ĐH Kỹ thuật Auckland - AUT, New  Zealand cấp)

- Hướng trí tuệ nhân tạo

- Hướng Kỹ thuật phần mềm

- Hướng Khoa học dịch vụ

Mã ngành: 7480201_ZLD

Học phí: 41.000.000 đồng/năm

Số tín chỉ:

Tóm Tắt: Học Phí Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh đối với tất cả các chương trình đào tạo chuẩn mức học phí là: 1.170.000 đồng/tháng tương đương: 11.700.000 đồng/năm.

Trường Đại Học khoa học tự nhiên TP HCM sẽ thu mức học phí đối với các hệ đào tạo chất lượng cao, tiên tiến và liên kết có khác với chương trình đào tạo chuẩn cụ thể như sau:

  • Mức học phí đối với ngành Khoa học máy tính (chương trình Tiên tiến) là: 43.500.000 đồng /năm
  • Mức học phí đối với ngành Công nghệ thông tin (chương trình CLC) là: 32.500.000 đồng/năm
  • Mức học phí đối với ngành Công nghệ thông tin (chương trình liên kết ĐH Claude Bernard Lyon I-Pháp) là: 41.000.000 đồng/năm
  • Mức học phí đối với ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chương trình CLC) là: 44.000.000 đồng/ năm
  • Mức học phí đối với ngành Hóa học (chương trình liên kết ĐH Le Mans - Pháp) là: 44.000.000 đồng /năm
  • Mức học phí đối với ngành Hóa học (chương trình CLC) là: 40.000.000 đồng/năm
  • Mức học phí đối với ngành Sinh học (chương trình CLC) là: 40.000.000 đồng/năm
  • Mức học phí đối với ngành Công nghệ Sinh học (chương trình CLC) là: 40.000.000 đồng /năm
  • Mức học phíđối với ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chương trình CLC) là: 32.000.000 đồng /năm
  • Mức học phí đối với ngành Khoa học Môi trường (chương trình CLC) là: 40.000.000 đồng /năm

Trường đại học khoa học tự nhiên thành phố hồ chí minh là trường đại học công lập trực thuộc hệ thống đào tạo giáo dục quốc dân nên mức học phí cho các ngành theo đào tạo chuẩn sẽ thu theo nghị định 86 của chính phủ. Mức học phí tăng không quá 10%/ năm

Lời Kết: Trên đây là mức học phí đại học khoa học tự nhiên TP HCM do trang kênh tuyển sinh 24h .vn cập nhật mới nhất.

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.