Teknik Ampuh Menangkan SlotRahasia Tersembunyi Slot GacorTips Pro Bermain Slot GacorStrategi Efektif Slot GacorMengoptimalkan Peluang di Slot Gacor
Học Phí Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh

Học Phí Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh

Học Phí Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP HCM Chính thức được nhà trường và ban giám hiệu công bố như sau:

Học Phí Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP HCM có sự thay đổi tuỳ theo các mã ngành đào tạo của trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh thông tin được cập nhật liên tục với mức học phí mới nhất hiện tại như sau: 

Học Phí Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP HCM 2021 - 2022

Giáo dục học

Mã ngành: 7140101

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201_CLC

Học phí: 36.000.000đ/năm

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành: 7220202

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành: 7220203

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204_CLC

Học phí: 36.000.000đ/năm

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Đức 

Mã ngành: 7220205

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Mã ngành: 7220206

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Italia

Mã ngành: 7220208

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Triết học

Mã ngành: 7229001

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Lịch sử

Mã ngành: 7229010

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ học

Mã ngành: 7229020

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Văn học

Mã ngành: 7229030

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Văn hoá học

Mã ngành: 7229040

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quan hệ quốc tế

Mã ngành: 7310206

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quan hệ Quốc tế

Mã ngành: 7310206_CLC

Học phí: 36.000.000đ/năm

Số tín chỉ:

Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Nhân học

Mã ngành: 7310302

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Địa lý học

Mã ngành: 7310501

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Nhật Bản học

Mã ngành: 7310613

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Nhật Bản học

Mã ngành: 7310613_CLC

Học phí: 36.000.000đ/năm

Số tín chỉ:

Hàn Quốc học

Mã ngành: 7310614

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Báo chí

Mã ngành: 7320101

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Báo chí

Mã ngành: 7320101_CLC

Học phí: 36.000.000đ/năm

Số tín chỉ:

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Thông tin - thư viện

Mã ngành: 7320201

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản lý thông tin

Mã ngành: 7320205

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Lưu trữ học

Mã ngành: 7320303

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Đô thị học

Mã ngành: 7580112

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Đô thị học

Mã ngành: 7580112_BT

Học phí: 36.000.000đ/năm

Số tín chỉ:

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103_CLC

Học phí: 36.000.000đ/năm

Số tín chỉ:

Việt Nam học 

Mã ngành: 7340406_NN

Học phí: 36.000.000đ/năm

Số tín chỉ:

Tôn giáo học 

Mã ngành: 7229009

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị văn phòng 

Mã ngành: 7340406

Học phí: 204.000đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Lời kết: Trên đây là mức học phí đại học Khoa học Xã Hội Và nhân văn năm 2021-2022 do kênh tuyển sinh 24h.vn thực hiện

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.