Học Phí Đại Học Kinh Tế - Luật TP. Hồ Chí Minh Mới Nhất

Học Phí Đại Học Kinh Tế - Luật TP. Hồ Chí Minh Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí Trường Đại Học Kinh Tế - Luật TP. Hồ Chí Minh với mã Trường là (QSK). Trường Đào tạo 17 Ngành nghề khác nhau về khối ngành kinh tế, kinh doanh quản lý và mức học phí của từng ngành như sau

Học phí Đại Học Kinh Tế - Luật TP.HCM có sự thay đổi tuỳ theo các mã ngành đào tạo của trường Đại Học Hòa Bình thông tin được cập nhật liên tục với mức học phí mới nhất hiện tại như sau: 

Học Phí Đại Học Kinh Tế - Luật 2021

Kinh tế

Mã ngành: 7310101_401

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh tế

Mã ngành: 7310101_401C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh tế quốc tế 

Mã ngành: 7310106_402

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 7310106_402C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh tế

Mã ngành: 7310101_403

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh tế

Mã ngành: 7310101_403C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Toán kinh tế 

Mã ngành: 7310108_413

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201_404

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201_404C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201_404CA

Học phí: 1.543.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201_414C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301_405

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301_405C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301_405CA

Học phí: 1.543.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405_406

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405_406C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_407

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_407C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_407CA

Học phí: 1.543.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_415

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120_408

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120_408C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120_408CA

Học phí: 1.543.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302_409

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302_409C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Marketing

Mã ngành: 7340115_410

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Marketing

Mã ngành: 7340115_410C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122_411

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122_411C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Luật kinh tế 

Mã ngành: 7380107_501

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107_501C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107_502

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107_502C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Luật 

Mã ngành: 7380101_503

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Luật

Mã ngành: 7380101_503C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Luật

Mã ngành: 7380101_504

Học phí: 569.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Luật

Mã ngành: 7380101_504C

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Luật

Mã ngành: 7380101_504CP

Học phí: 855.000 VNĐ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Lời kết: Trên đây là thông tin mới nhất về học phí trường đại học Kinh Tế - Luật TP.HCM do trang kênh tuyển sinh 24h .vn cập nhật.

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.