Học Phí Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Mới Nhất

Học Phí Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Cập Nhật Mới Nhất

Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM cập nhật mức học phí mới nhất theo chương trình đào tạo các ngành nghề và số tín chỉ cụ thể. Thí sinh xem bài viết chi tiết dưới đây

Học Phí Đại Học Kinh Tế TP.HCM có sự thay đổi tuỳ theo các mã ngành đào tạo của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thông tin được cập nhật liên tục với mức học phí mới nhất hiện tại như sau: 

Học Phí Đại Học Kinh Tế TP.HCM 2021-2022

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh tế đầu tư

Mã ngành: 7310104

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Bất động sản

Mã ngành: 7340116

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh doanh nông nghiệp

Mã ngành: 7620114

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh doanh thương mại

Mã ngành: 7340121

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Marketing

Mã ngành: 7340115

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Bảo hiểm

Mã ngành: 7340204

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Tài chính quốc tế

Mã ngành: 7340206

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Toán kinh tế

Mã ngành: 7310108

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Thống kê kinh tế

Mã ngành: 7310107

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Khoa học dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Luật

Mã ngành: 7380101

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kiến trúc đô thị

Mã ngành: 7580104

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản lý bệnh viện

Mã ngành: 7720802

Học phí: 715.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_01

Học phí: 940.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120_01

Học phí: 940.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Marketing

Mã ngành: 7340115_01

Học phí: 940.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Tài chính – ngân hàng

Mã ngành: 7340201_01

Học phí: 940.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301_01

Học phí: 940.000 đ/tín chỉ

Số tín chỉ:

Lời kết: Trên đây là học phí Đại học Kinh tế TP.HCM mới nhất do kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật.

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.