Teknik Ampuh Menangkan SlotRahasia Tersembunyi Slot GacorTips Pro Bermain Slot GacorStrategi Efektif Slot GacorMengoptimalkan Peluang di Slot Gacor
Học Phí Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh với mã Trường là (MBS) cập nhật mức học phí mới nhất theo chương trình đào tạo các ngành nghề và số tín chỉ cụ thể. Thí sinh xem bài viết chi tiết dưới đây

Học Phí Đại Học Mở TP.HCM có sự thay đổi tuỳ theo các mã ngành đào tạo của trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh thông tin được cập nhật liên tục với mức học phí mới nhất hiện tại như sau: 

Học Phí Đại Học Mở TP.HCM 2021-2022

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm học

Số tín chỉ:

Quản lý công 

Mã ngành: 7340403

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Marketing

Mã ngành: 7340115

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Khoa học máy tính

Mã ngành: 7480101

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

CNKT công trình xây dựng 

Mã ngành: 7510102

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Quản lý xây dựng

Mã ngành: 7580302

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Du lịch

Mã ngành: 7810101

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Luật

Mã ngành: 7380101

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Đông Nam Á học

Mã ngành: 7310620

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Trung Quốc 

Mã ngành: 7220204

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Học phí: 18,5 – 23 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107C

Học phí: 36 - 37.5 triệu đồng/năm học.

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201C

Học phí: 36 - 37.5 triệu đồng/năm học.

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204C

Học phí: 36 - 37.5 triệu đồng/năm học.

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209C

Học phí: 36 - 37.5 triệu đồng/năm học.

Số tín chỉ:

Khoa học máy tính

Mã ngành: 7480101C

Học phí: 36 - 37.5 triệu đồng/năm học.

Số tín chỉ:

CNKT công trình xây dựng

Mã ngành: 7510102C

Học phí: 36 - 37.5 triệu đồng/năm học.

Số tín chỉ:

Kinh tế

Mã ngành: 7310101C

Học phí: 36 - 37.5 triệu đồng/năm học.

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101C

Học phí: 36 - 37.5 triệu đồng/năm học.

Số tín chỉ:

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201C

Học phí: 36 - 37.5 triệu đồng/năm học.

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301C

Học phí: 36 - 37.5 triệu đồng/năm học.

Số tín chỉ:

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201C

Học phí: 36 - 37.5 triệu đồng/năm học.

Số tín chỉ:

Lời kết: Trên đây là học phí Đại học Mở TP.HCM mới nhất do kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật.

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.