Học Phí Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí Trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên với mã Trường là (DTN). Mức học phí có sự thay đổi theo từng năm và từng mã ngành Thí sinh theo dõi tại đây.

Học Phí Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên có sự thay đổi tuỳ theo các mã ngành đào tạo của trường thông tin được cập nhật liên tục với mức học phí mới nhất hiện tại như sau: 

Học Phí Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên 2021-2022

Bất động sản

Mã ngành: 7340116

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Khoa học môi trường

Mã ngành: 7440301

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Chăn nuôi thú y

Mã ngành: 7620105

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Đảm bảo CL và An toàn TP

Mã ngành: 7540106

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ chế biến lâm sản

Mã ngành: 7549001

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Khoa học cây trồng

Mã ngành: 7620110

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Lâm sinh

Mã ngành: 7620205

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành: 7620211

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành: 7620115

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Quản lý đất đai

Mã ngành: 7850103

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Quản lý tài nguyên & môi trường

Mã ngành: 7850101

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Quản lý thông tin

Mã ngành: 7320205

Học phí: 9.800.000đ - 11.700.000đ/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ thực phẩm (CTTT)

Mã ngành: 7905419

Học phí: 28.900.000đ/năm

Số tín chỉ:

Kinh tế nông nghiệp (CTTT)

Mã ngành: 7906425

Học phí: 28.900.000đ/năm

Số tín chỉ:

Khoa học & Quản lý MT (CTTT)

Mã ngành: 7904492

Học phí: 28.900.000đ/năm

Số tín chỉ:

Thú y (Bác sĩ thú y ; dược thú y)

Mã ngành: 7640101

Học phí: 28.900.000đ/năm

Số tín chỉ:

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Học phí: 28.900.000đ/năm

Số tín chỉ:

Nông nghiệp công nghệ cao

Mã ngành: 7620101

Học phí: 28.900.000đ/năm

Số tín chỉ:

Lời kết: Trên đây là mức học phí Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2021 do kênh tuyển sinh 24h.vn thực hiện

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.