Học Phí Đại Học Văn Hóa Hà Nội Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí Đại Học Văn Hóa Hà Nội Cập Nhật Mới Nhất

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo về mức học phí của các mã ngành đào taọ là khác nhau theo từng năm. Thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây, thí sinh theo dõi.

Học phí Đại học Văn hóa Hà Nội có sự thay đổi tuỳ theo các mã ngành đào tạo của trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội thông tin được cập nhật liên tục với mức học phí mới nhất hiện tại như sau: 

Học Phí Đại Học Văn Hóa Hà Nội 2021 - 2022

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Luật

Mã ngành: 7380101

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Báo chí

Mã ngành: 7320101

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Kinh doanh xuất bản phẩm

Mã ngành: 7320402

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Thông tin -Thư viện

Mã ngành: 7320201

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản lý thông tin

Mã ngành: 7320205

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Bảo tàng học

Mã ngành: 7320305

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Văn hóa học

Mã ngành: 7229040 

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Nghiên cứu văn hóa

Mã ngành: 7229040A

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Văn hóa truyền thông

Mã ngành: 7229040B

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Văn hóa đối ngoại

Mã ngành: 7229040C

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

Mã ngành: 7220112 

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS

Mã ngành: 7220112A

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS

Mã ngành: 7220112B

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản lý văn hóa

Mã ngành: 7229042 

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

Mã ngành: 7229042A

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản lý nhà nước về gia đình

Mã ngành: 7229042B

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Quản lý di sản văn hóa

Mã ngành: 7229042C

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Biểu diễn nghệ thuật

Mã ngành: 7229042D

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Tổ chức sự kiện văn hóa

Mã ngành: 7229042E

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Du lịch

Mã ngành: 7810101

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Văn hóa du lịch

Mã ngành: 7810101A

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Lữ hành, hướng dẫn du lịch

Mã ngành: 7810101B

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Hướng dẫn du lịch Quốc tế

Mã ngành: 7810101C

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Sáng tác văn học

Mã ngành: 7220110

Học phí: 286.000/01 tín chỉ

Số tín chỉ:

Tóm tắt: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo về mức học phí hệ đại học chính quy như sau: Học phí đối với các mã ngành đào tạo là 286.000 đ/tín chỉ. Mức học phí của một tháng, một kỳ, một năm thùy thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký. 

Lời kết: Trên đây là thông tin về mức học phí đại học Văn hóa Hà Nội mới nhất do kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật.

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.