Học Phí Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí Trường Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền với mã Trường là ( HBT ) Chính thức được thông báo cụ thể với từng ngành nghề. Thí sinh theo dõi tại đây.

Học Phí Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền 2021-2022

Học Phí Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền có sự thay đổi tuỳ theo các mã ngành đào tạo của trường thông tin được cập nhật liên tục với mức học phí mới nhất hiện tại như sau: 

Báo chí, chuyên ngành Báo in

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

Mã ngành:

Truyền thông đại chúng

Mã ngành: 7320105

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Triết học

Mã ngành: 7229001

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã ngành: 7229008

Kinh tế chính trị

Mã ngành: 7310102

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

Mã ngành:

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

Mã ngành:

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

Mã ngành:

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Mã ngành:

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

Mã ngành:

Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã ngành:

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

Mã ngành:

Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

Mã ngành:

Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

Mã ngành:

Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội

Mã ngành:

Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước

Mã ngành:

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức

Mã ngành:

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận

Mã ngành:

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

Mã ngành:

Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử

Mã ngành:

Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã ngành: 7229010

Truyền thông quốc tế

Mã ngành: 7320107

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

Mã ngành:

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

Mã ngành:

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

Mã ngành:

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

Mã ngành:

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

Mã ngành:

Quảng cáo

Mã ngành: 7320110

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Báo chí, chuyên ngành Báo in

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

Mã ngành:

Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

Mã ngành:

Truyền thông đại chúng

Mã ngành: 7320105M

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104M

Triết học

Mã ngành: 7229001M

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã ngành: 7229008M

Kinh tế chính trị

Mã ngành: 7310102M

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

Mã ngành:

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

Mã ngành:

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

Mã ngành:

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Mã ngành:

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

Mã ngành:

Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã ngành:

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

Mã ngành:

Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

Mã ngành:

Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

Mã ngành:

Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội

Mã ngành:

Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước

Mã ngành:

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức

Mã ngành:

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận

Mã ngành:

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

Mã ngành:

Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử

Mã ngành:

Xã hội học

Mã ngành: 7310301M

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101M

Quản lý công

Mã ngành: 7340403M

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã ngành: 7229010M

Truyền thông quốc tế

Mã ngành: 7320107M

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

Mã ngành:

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

Mã ngành:

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

Mã ngành:

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

Mã ngành:

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

Mã ngành:

Lời kết: Trên đây là mức học phí Học viện báo chí mới nhất do kênh tuyển sinh 24h.vn thưc hiện.

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.