Học Phí Học Viện Ngân Hàng Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí Học Viện Ngân Hàng Cập Nhật Mới Nhất

Trường Học viện Ngân hàng đã thông báo về mức học phí hệ đại học chính quy theo chương trình đào tạo các mã ngành khối kinh tế tài chính như sau. Thí sinh theo dõi thông tin dưới đây!

Học phí Học viện ngân hàng có sự thay đổi tuỳ theo các mã ngành đào tạo của trường Học Viện Ngân Hàng thông tin được cập nhật liên tục với mức học phí mới nhất hiện tại như sau: 

Học Phí Học Viện Ngân Hàng 2021 - 2022

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Học phí:   

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_AP

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201_AP

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Kế toán 

Mã ngành: 7340301_AP

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_IU

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_IV

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Tài chính - ngân hàng

Mã ngành: 7340201_I

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301_I

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301_J

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405_J

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107_A

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107_C

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Học phí:

 • Đào tạo theo niên chế: 980.000 đ/tháng
 • Đào tạo theo tín chỉ 277.000 đ/tháng

Số tín chỉ:

Tóm tắt: Học viện ngân hàng thông báo về mức học phí hệ đại học chính quy của các chương trình đào tạo như sau:

 • Học phí đối với hệ đào tạo theo niên chế là 980.000 đ/tháng
 • Học phí đào tạo theo tín chỉ là 277.000 đ/tháng

Mức học phí sẽ gia tăng theo từng năm nhưng không quá 10% theo nghị định 86 của chính phủ.

Lời kết: Trên đây là thông tin về học phí Học viện ngân hàng mới nhất do kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật.

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.