Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

Học Viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

1. Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền Tuyển Sinh Các Ngành

 Chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành/chuyên ngành và tổ họp bài thi/môn thi xét tuyển: Đối vớii những ngành/chuyên ngành sử dụng kết quả thi THPT môn tiếng anh

Ngành học Mã ngành Mã chuyên ngành Chỉ tiêu
Báo chí, chuyên ngành   602 50
Báo in
Báo chí, chuyên ngành   604 50
Báo phát thanh
Báo chí, chuyên ngành   605 50
Báo truyền hình
Báo chí, chuyên ngành   607 50
Báo mạng điện tử
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao   608 40
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao   609 40
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí   603 40
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình   606 40
Truyền thông đại chúng 7320105   100
Truyền thông đa phương tiện 7320104   50
Triết học 7229001   40
Chủ nghĩa xã hội khoa học 7229008   40
Kinh tế chính trị 7310102   40
Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế     100
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)     40
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý     50
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 7310202   50
Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa   527 50
Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển   528 50
Chính trị học, chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí minh   529 40
Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển   535 50
Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công   536 40
Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách   538 50
Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quàn lý xã hội   532 50
Quản lý nhà nưởc, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước   537 50
Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuẩt bản   801 50
Xuất bản, chuyên ngành   802 50
Xuất bản điện tử      
Xã hội học 7310301   50
Công tảc xã hội 7760101   50
Quản lý công 7340403   50
Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam 7229010   40
Truyền thông quốc tế 7320107   50
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại   610 50
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế   611 50
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyên thông toàn càu (chất lượng cao)   614 40
Quan hệ công chúng chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp   615 50
Quan hệ công chúng chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)   616 80
Quảng cáo 7320110   40
Ngôn ngữ anh 7220201   50

Mã chuyên ngành và mã tổ hợp bài thi/mồn thỉ có điểm môn Tiếng Anh được quy đổi từ cảc chứng chỉ quốc tế

Ngành học Mã ngành Mã chuyên ngành
Báo chí, chuyên ngành Báo in   602M
Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh   604M
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình   605M
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử   607M
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao   608M
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao   609M
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí   603M
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình   606M
Truyền thông đại chúng 7320105M  
Truyền thông đa phưong tiện 7320104M  
Triết học 7229001M  

II. Khu vực tuyển sinh

Học Viện tuyển sinh trên địa bàn cả nước

III. Phương thức tuyển sinh

Học viện sử dụng phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ Học viện có sử dụng kết quả thi được bảo lưu theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT QG để xét tuyển Học viện có sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia để tuyển sinh với các mức quy đổi điểm từ chứng chỉ tiếng Anh đang điểm xét tuyển như bảng sau:

TT CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH Số điểm quy đổi
TOEFL ITP TOEFL iBT IELTS
1 475-499 53-60 4.5 7,0
2 500-524 61-68 5.0 8,0
3 525-549 69-76 5.5 9.0
4 Từ 550 trở lên Từ 77 trở lên Từ 6.0 trở lên 10,0
  • Chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ: 30% theo từng ngành/chuyên ngành đối với các thí sinh là học sinh thuộc các trường chuyên/năng khiếu đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong cả 3 năm học THPT. Thí sinh thuộc diện đối tượng này đăng ký xét tuyển vào ngành Báo chí phải dự thi môn Năng khiếu báo chí đạt từ 5,0 (thang điểm 10) trở lên mới đạt điều kiện xét tuyển

IV. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

  • Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu chung
  • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia
  • Giấy chứng nhận quyền ưu tiên nếu có
  • Lệ phí đăng kí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

Nội Dung Liên Quan: 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.