Điều Chỉnh Nguyện Vọng , Mẫu Đơn Điều Chỉnh Nguyện Vọng 2020

Hướng Dẫn Điều Chỉnh Nguyện Vọng Sau Thi, Mẫu Đơn Điều Chỉnh Nguyện Vọng

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng sau thi THPT Quốc gia 2019 và cách ghi mẫu đơn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2019 do Bộ GD&ĐT chính thức công bố. Mời thí sinh tham khảo !

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng sau thi THPT Quốc gia và cách ghi mẫu đơn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng do Bộ GD&ĐT chính thức công bố. Mời thí sinh tham khảo !  

Bộ GD&ĐT quy định, mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng sau thi 1 lần duy nhất trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng 1 trong 2 phương thức điều chỉnh nguyện vọng là: trực tuyến hoặc bằng Mẫu đơn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng .

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng sau thi THPT Quốc gia 1 lần duy nhất

 - Điều chỉnh nguyện vọng sau thi bằng phương thức trực tuyến: thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng .

Thí sinh lưu ý: phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng ;

- Điều chỉnh bằng Mẫu đơn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng : thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi và phải nộp lệ phí bổ sung cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng sau thi, Mẫu đơn điều chỉnh nguyện vọng

Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Mẫu đơn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh lưu ý: ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Nơi thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng sau thi trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường, công khai mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia phù hợp với mức điểm sàn Đại học – ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định và các điều kiện khác không trái với Quy chế tuyển sinh.

Mức điểm tối thiểu trong từng bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển sẽ do các trường quy định nhưng không trái với Quy chế thi THPT Quốc gia  và xét công nhận tốt nghiệp THPT và phải nêu rõ trong đề án tuyển sinh của trường.

Trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sau thi, các trường không được phép cập nhật hoặc công bố thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường;

Thí sinh đặc biệt lưu ý: Các em tham khảo dự kiến điểm chuẩn Đại học 2019 & dự kiến điểm sàn Đại học 2019 để tiến hành điều chỉnh nguyện vọng sau thi hợp lý.

HƯỚNG DẪN GHI THÔNG TIN VÀO MẪU ĐƠN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

  1. Thông tin điều chỉnh nguyện vọng sau thi được khai trên 2 phiếu Đơn điều chỉnh nguyện vọng (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu).
  2. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng *.
  3. Mục "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục "Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).
  4. Bảng "Nội dung điều chỉnh nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển":

+ Bước1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);

+ Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi) để ghi "nội dung điều chỉnh" vào cột (6) như sau:

- Nếu không thay đổi thứ tự nguyện vọng ưu tiên và các nội dung đã đăng kí thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;

- Nếu chỉ thay đổi thứ tự nguyện vọng ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng kí thì thí sinh ghi số thứ tự nguyện vọng ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;

- Những thay đổi khác thì ghi  tại cột 6 cùng hàng

Ví Dụ : Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi ( bảng cũ )

Thứ tự NV ưu tiên Mã trường (chừ in hoa) Mã ngành/ Nhóm ngành Tên ngành/Nhóm ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển
1 BVH 52132654 Công nghệ thông tin T01
2 QHI 52132654 Công nghệ thông tin TO1
3 BKA 52132654 Công nghệ thông tin TO1
4 VHD 52132654 Công nghệ thông tin TO1
         

Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bảng mới)

           
Thứ tự NV ưu tiên (1) Mã trường (chừ in hoa) (2) Mã ngành/Nhóm ngành (3) Tên ngành/Nhóm ngành (4) Mã tổ hợp môn xét tuyển (5) Nội dung thay đổi (6)
1 QHI 52132654 Công nghệ thông tin TO1 2
2 BKA 52654783 Cơ khí TO1
3 KHA 52364897 Quản trị kinh doanh T02
4 VHD 52132654 Công nghệ thông tin TO1 0
           

 

Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số 2 (số thứ tự nguyện vọng ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1;

Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền TĐ vào cột 6, hàng 2;

Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số 0 vào cột 6, hàng 4.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.