Thủ Tục, Hồ Sơ Nhập Học Các Trường Đại Học Trên Toàn Quốc 2019

Sau khi nhận giấy báo trúng tuyển Đại học, tân sinh viên sẽ tiến hành nhập học. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học 2019 cho tân sinh viên.

Sau khi nhận giấy báo trúng tuyển Đại học, tân sinh viên sẽ tiến hành nhập học. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học 2019 cho tân sinh viên.

Thủ tục, hồ sơ nhập học của các trường Đại học trên Toàn Quốc được chia làm 3 khu vực bao gồm: Đại học Miền Bắc, Đại học Miền Trung và Đại học Miền Nam.

DANH SÁCH THỦ TỤC, HỒ SƠ NHẬP HỌC ĐẠI HỌC

Thí sinh click vào từng trường Đại học để xem hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học của trường Đại học đó.

 • Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học các trường Đại học Miền Bắc

Thủ tục, Hồ sơ Học viện Hậu Cần
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Quân Y
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Kỹ Thuật Quân Sự
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Phòng Không Không Quân
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Khoa Học Quân Sự
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Tòa Án
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Kỹ Thuật Mật Mã
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Hành Chính Quốc Gia
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Y Dược Học Cổ Truyền
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Ngân hàng
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Quản lý Giáo dục
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Ngoại giao Việt Nam
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Cảnh Sát Nhân Dân
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Báo Chí Tuyên Truyền
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Tài Chính
Thủ tục, Hồ sơ Trường sĩ Quan Đặc Công
Thủ tục, Hồ sơ Trường sĩ Quan Tăng Thiết Giáp
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy
Thủ tục, Hồ sơ Trường sĩ Quan Phòng Hóa
Thủ tục, Hồ sơ Trường sĩ Quan Pháo Binh
Thủ tục, Hồ sơ Trường sĩ Quan Lục Quân 1
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kiểm Sát Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sao Đỏ
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Xây Dựng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Thủy Lợi
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Y Dược Hải Phòng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Thái Bình
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Điều Dưỡng Nam Định
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Y Dược Thái Nguyên
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công nghiệp Việt Trì
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Nông lâm Bắc Giang
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Thủ đô Hà Nội
Thủ tục, hồ sơ Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Giao thông Vận tải
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Khoa học Thái Nguyên
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sư phạm Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Thương Mại
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Hùng Vương
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kinh Tế Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công Nghệ Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Giáo Dục Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Hải Phòng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa
Thủ tục, hồ sơ Khoa Quốc Tế ĐHQG Hà Nội
Thủ tục, hồ sơ Viện Đại học Mở Hà Nội
Khoa Ngoại Ngữ Thủ tục, Hồ sơ Đại học Thái Nguyên
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Y Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Y Tế Công Cộng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Văn Hóa Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Nội Vụ
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Mỹ Thuật Việt Nam
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Mỏ Địa Chất
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Lao Động Xã Hội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công nghệ Dệt May Hà Nội
Thủ tục, hồ sơ Khoa Y Dược Đại học Quốc Gia Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội
Thủ tục, hồ sơ Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công Nghiệp Việt Hung
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Dược Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công Đoàn
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Ngoại Thương
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sân Khấu Điện Ảnh
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Luật Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Điện Lực
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Y Thái Bình
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Tân Trào
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Hoa Lư
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Hàng Hải
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Hồng Đức
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Hạ Long
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Thái Nguyên
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sư Phạm Thái Nguyên
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Đông Đô
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Phương Đông
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Thành Đô
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Quốc Tế Bắc Hà
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Thăng Long
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Hòa Bình
Thủ tục, Hồ sơ Đại học FPT
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Thành Tây
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Đại Nam
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công Nghệ Đông Á
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Dân Lập Hải Phòng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kinh Bắc

 Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học các trường Thủ tục, Hồ sơ Đại học Miền Trung

Thủ tục, Hồ sơ Học viện Hải Quân
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Y Khoa Vinh
Thủ tục, Hồ sơ Trường sĩ Quan Thông Tin
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Xây Dựng Miền Trung
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Tây Nguyên
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Tài Chính Kế Toán
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Quy Nhơn
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Quảng Nam
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Khánh Hòa
Thủ tục, hồ sơ Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng
Thủ tục, hồ sơ Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng Tại Kon Tum
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Luật Huế
Phân Hiệu Thủ tục, Hồ sơ Đại học Huế Tại Quảng Trị
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Y Dược Huế
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Khoa Học Huế
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sư Phạm Huế
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Nghệ Thuật Huế
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Nông Lâm Huế
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kinh Tế Huế
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Ngoại Ngữ Huế
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Đà Lạt
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Quảng Bình
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Vinh
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Nha Trang
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Thủ tục, hồ sơ Viện Đào Tạo Và Nghiên Cứu Việt Anh Đà Nẵng
Thủ tục, hồ sơ Khoa Công Nghệ Đại học Đà Nẵng
Thủ tục, hồ sơ Khoa Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Đà Nẵng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công Nghệ Vạn Xuân
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Phan Châu Trinh
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Duy Tân
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Thái Bình Dương
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Yersin Đà Lạt

Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học các trường Thủ tục, Hồ sơ Đại học Miền Nam

Thủ tục, Hồ sơ Học viện Hàng Không Việt Nam
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Cán Bộ TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Trần Đại Nghĩa - Vinhempich
Thủ tục, Hồ sơ Trường sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ
Thủ tục, Hồ sơ Trường sĩ Quan Công Binh
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Cảnh Sát Nhân Dân
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM Cơ Sở 2
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Luật TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Nhạc viện TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sân Khấu Điện Ảnh TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Văn Hóa TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Phan Thiết
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Y Dược Cần Thơ
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Cần Thơ
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Bách Khoa TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kiên Giang
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Mở TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Ngân hàng TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Tài chính - Marketing
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Nông Lâm TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sư phạm TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Tôn Đức Thắng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Thủ tục, Hồ sơ Đại học An Giang
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Trà Vinh
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Xây dựng Miền Tây
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kiến Trúc TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sài Gòn
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Mỹ Thuật TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Lao Động Xã Hội TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kinh Tế TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kinh Tế Luật TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Quốc Tế TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Tiền Giang
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Thủ Dầu Một
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Sư Phạm Vĩnh Long
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Lâm Nghiệp phân hiệu Miền Nam
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Đồng Tháp
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Nguyễn Tất Thành
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Bình Dương
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Gia Định
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công nghệ TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Văn Lang
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Văn Hiến
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Kinh Tế Tài Chính TP.HCM
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Hoa Sen
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công Nghệ Sài Gòn
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Tân Tạo
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Tây Đô
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Quốc Tế Miền Đông
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Lạc Hồng
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Dân Lập Cửu Long
Thủ tục, Hồ sơ Đại học Công Nghệ Đồng Nai

Thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học tân sinh viên cần chuẩn bị gì? 

Từ thời điểm các trường tiếp nhận hồ sơ nhập học Đại học, thí sinh sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học nguyện vọng 1. Tuy nhiên nhiều bạn tân sinh viên chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về giấy tờ, hồ sơ nhập học nên việc nhập học bị gián đoạn và rất mất thời gian.

Vì vậy, tân sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục nhập học như sau:

 1. Hồ sơ nhập học tân sinh viên cần chuẩn bị: 

 • Giấy báo nhập học (bản chính) , hồ sơ trúng tuyển có dán ảnh đóng dấu giáp lai và đóng dấu của chính quyền địa phương theo mẫu của Bộ GD&ĐT (bản chính). Sinh viên tải tại đây.
 • Học bạ THPT (bản sao có công chứng và bản gốc để đối chiếu).
 • Chứng minh thư nhân nhân hoặc thẻ Căn cước công dân, giấy tạm vắng, sổ đoàn.
 • Giấy khai sinh (bản sao, không phải bản photo công chứng)
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (hoặc tương đương) đối với những thí sinh tốt nghiệp năm nay; bằng tốt nghiệp THPT (bản chính và bản sao có công chứng) đối với những thí sinh tốt nghiệp từ những năm trước
 • Phiếu khám sức khỏe do phòng khám quận, huyện cấp
 • Hồ sơ, giấy Chứng nhận ưu đãi, ảnh thẻ kích thức 3x4 hoặc 4x6. (chuẩn bị tối thiểu 4 ảnh)
 • Ngoài ra tân sinh viên cần chuẩn bị khoản sinh hoạt phí, học phí theo mức thu mà nhà trường đã thông báo.
 • Bản sao công chứng các giấy tờ pháp lý để xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) như giấy chứng nhận con liệt sĩ, thẻ thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh của bản thân hoặc cha mẹ.
 • Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp.
 1. Những vấn đề cần lưu ý khi làm thủ tục, hồ sơ nhập học đại học:

Nhằm mục đích tránh bị mất thời gian đi lại nhiều lần cho việc chuẩn bị hồ sơ nhập học Đại học, tân sinh viên cần lưu ý các vấn đề sau.

 • Giấy báo nhập học phải là bản chính, Bằng tốt nghiệp phải có bản chính và bản sao đã công chứng, bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp;
 • Với giấy khai sinh, các bạn phải có bản sao, không được photo công chứng. Đối với Hồ sơ trúng tuyển Sinh viên phải ghi đầy đủ tất cả các mục, dán hình có đóng dấu giáp lai và xác nhận của địa phương (theo mẫu của Bộ GD&ĐT phát hành, các bạn có thể chỉ có thể mua tại Sở Giáo dục và Đào tạo ở địa phương bạn theo học phổ thông trung học);
 • Với học bạ bạn cần có bản sao (đã công chứng, bạn có thể sao học bạ tại trường phổ thông trung học mà bạn đã theo học);
 • Đối với sinh viên trúng tuyển nhờ xét điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực) phải nộp giấy chứng nhận ưu tiên. Giấy chứng nhận diện chính sách: dân tộc ít người, con liệt sĩ, con thương/bệnh binh (kèm bản sao thẻ thương/bệnh binh đã công chứng), chứng nhận hộ nghèo… dùng để xét miễn giảm học phí.
 • Ngoài ra, sinh viên cần có giấy xin phép tạm vắng ở địa phương để đăng ký tạm trú tại địa phương nơi các bạn sẽ thuê nhà trọ. (Các bạn không cắt hộ khẩu ở địa phương vì các trường không nhập hộ khẩu cho sinh viên).

[caption id="attachment_23450" align="aligncenter" width="500"]ho so nhap hoc Niềm vui của các tân sinh viên trong ngày làm thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học.[/caption]

 1. Trường hợp nào được bảo lưu kết quả tuyển sinh để làm thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học vào năm sau?

Trường hợp thí sinh nhập học muộn quá 15 ngày kể từ ngày thông báo nhập học được ghi trong giấy báo trúng tuyển:

- Nếu không có lý do chính đáng về việc nhập học muộn, sẽ bị coi như bỏ học.

- Nếu nhập học muộn có lí do chính đáng (ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận huyện trở lên….) các trường sẽ xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc sẽ được bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh nhập học trong năm sau.

Chỉ có Chủ tịch UBND cấp tỉnh mới có quyền ký quyết định giữ lại người đã trúng tuyển, nhưng phải giải thích rõ lý do và căn cứ pháp luật của quyết định đó.

Những thí sinh bị địa phương giữ lại không cho đi học có quyền khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

Lưu Ý Thí Sinh:

- Thí sinh xem Danh sách điểm chuẩn Đại học để biết điểm chuẩn của các trường Đại học trên toàn Quốc - Những thí sinh trúng tuyển xem hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học Đại họcđể tiến hành nhập học. - Những thí sinh không trúng tuyển tất cả các nguyện vọng 1 mau chóng làm theo hướng dẫn xét tuyển đợt 2 để đăng ký xét tuyển bổ sung vào các trường còn chỉ tiêu. - Thí sinh theo dõi Dự kiến điểm chuẩn Đại học để biết thông tin điểm chuẩn dự kiến của các trường Đại học. - Liên thông Đại học đã có thông báo từ các trường, thí sinh tham khảo nếu có nguyện vọng.

Kết: Trên đây là Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học, Mời thí sinh tham khảo!

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách

Mục lục bài viết