Lịch Thi THPT Quốc Gia 2019 & Xét Tuyển Đại Học - Bộ GD&ĐT

Lịch Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2019 & Thi Đại Học 2019 - Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT Chính Thức Công Bố Lịch Thi Tốt Nghiệp THPT QG Và Thi Đại học 2019 Thông Tin Tới Thí Sinh. Xem Chi Tiết Lịch Thi Tốt Nghiệp Tại Đây !

Bộ GD&ĐT Chính Thức Công Bố Lịch Thi Tốt Nghiệp THPT 2019 Và Thi Đại học 2019 Thông Tin Tới Thí Sinh. Xem Chi Tiết Lịch Thi Tốt Nghiệp 2019 Tại Đây!
 
Giữa tháng 6/2019, Lịch thi THPT Quốc gia 2019 đồng nghĩa với lịch thi tốt nghiệp THPT 2019 và lịch thi Đại học 2019 sẽ được gửi tới thí sinh thông qua giấy báo dự thi THPT Quốc gia 2019 Tháng 6 thí sinh tập trung tại địa điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi, nhận thẻ dự thi và chỉnh sửa sai sót nếu có.
Bộ GD&ĐT tổ chức thi 5 bài thi THPT Quốc gia, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (KHTN) gồm các môn Lý, Hóa, Sinh; Khoa học Xã hội (KHXH) gồm các môn Sử, Địa, Giáo dục công dân đối với thí sinh học THPT; tổ hợp các môn Sử, Địa đối với thí sinh theo học chương trình GDTX cấp THPT.
 
Để thi tốt nghiệp THPTQG và xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh học THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh theo học chương trình GDTX cấp THPT dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh có quyền được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh học hệ GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh thi Đại học 2019, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.
 
Để tuyển sinh Đại học, Cao đẳng theo lịch thi Đại học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của các trường Đại học, Cao đẳng. Lịch thi tốt nghiệp THPT và lịch thi Đại học sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày. Các cụm thi công bố kết quả thi của thí sinh vào đầu tháng , còn các Sở GD&ĐT công bố kết quả xét tốt nghiệp chậm nhất giữa tháng 7.

Lịch thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học trong kỳ thi chung thi THPT Quốc gia 2019

Lịch thi tốt nghiệp 2019 và lịch thi đại học 2019 Bộ GD&ĐT công bố Lịch thi THPT Quốc gia & thi Đại học 2019

Thời gian

Nhiệm vụ của cán bộ coi thi (CBCT)

1. Bài thi Ngữ văn (sáng 25/6)
6h30-7h - Nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi theo lịch thi tốt nghiệp - Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh; - Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
7h-7h25 - Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi; - Một CBCT ký tên vào giấy thi, giấy nháp; phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên giấy thi.
7h25-7h30 Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
7h30-7h35 - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo lịch thi tốt nghiệp THPT - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi.
7h35 Bắt đầu tính giờ làm bài.
7h50 Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.
9h20 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
9h35 Hết giờ làm bài. CBCT thu bài thi của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ số tờ giấy thi).
2. Bài thi môn Toán (chiều 25/6)
13h30-14h - Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi; - Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh; - Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi tốt nghiệp THPT
14h-14h15 - Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi; - Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp; - Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.
14h15-14h20 Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
14h20-14h30 - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo lịch thi THPT Quốc gia - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.
14h30 Bắt đầu tính giờ làm bài.
14h45 Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.
15h45 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
16h Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).
3. Bài thi môn Ngoại ngữ (chiều 26/6)
13h30-14h - Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi; - Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh; - Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi theo lịch thi tốt nghiệp THPT
14h-14h15 - Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi; - Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp; - Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.
14h15-14h20 Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
14h20-14h30 - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo lịch thi tốt nghiệp THPT - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.
14h30 Bắt đầu tính giờ làm bài.
14h45 Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.
15h15 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
15h30 Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).
4. Bài thi Tổ hợp (sáng 27/6)
6h30-7h - Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi; - Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh; - Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi theo lịch Đại học
7h-7h25 - Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi; - Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp; - Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.
7h25-7h30 Cắt bì ngoài đựng các đề thi của bài thi tổ hợp; cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
7h30-7h35 - Bóc túi đựng đề thi môn Vật lý (Lịch sử) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới; - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.
7h35 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Vật lý (Lịch sử).
7h55 Nộp đề thi thừa môn Vật lý (Lịch sử) đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.
8h15 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn vật lý (Lịch sử).
8h25 - Hết giờ làm bài thi môn Vật lý (Lịch sử). - CBCT thu đề thi môn Vật lý (Lịch sử), giấy nháp của thí sinh dự thi theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2019 - Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi hóa học (địa lý), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
8h30-8h35 - Bóc túi đựng đề thi môn Hóa học (Địa lý) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới; - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.
8h35 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Hóa học (Địa lý).
9h05 Nộp đề thi thừa môn Hóa học (Địa lý) đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.
9h25 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Hóa học (Địa lý).
9h25 - Hết giờ làm bài thi môn Hóa học (Địa lý). - CBCT thu đề thi môn Hóa học (Địa lý), giấy nháp của thí sinh. - Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi môn Sinh học (Giáo dục công dân), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.
9h30-9h35 - Bóc túi học (Giá đựng đề thi môn Sinh, Giáo dục công dân) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới theo lịch thi tốt nghiệp THPT - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.
9h35 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Sinh học (Giáo dục công dân).
10h00 Nộp đề thi thừa môn Sinh học (Giáo dục công dân) đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.
10h10 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Sinh học (Giáo dục công dân).
10h25 Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).
 
Cụ thể:
 
Lịch thi THPT Quốc gia 2019 Lịch thi THPT Quốc gia 2019

Quy chế thi tốt nghiệp 2019

Khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: với lỗi nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập.

Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi:
 1. Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách;
 2. Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.
 3. Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

 1. Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;
 2. Mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;
 3. Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi;
 4. Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau 2 phần 3 thời gian làm bài môn đó theo quy chế và lịch thi tốt nghiệp THPT

Trừ điểm và hủy bỏ kết quả bài thi đối với những thí sinh vi phạm quy chế thi như sau:

 1. Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó.
 2. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó.
 3. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.
 4. Thí sinh bị đình chỉ thi môn thi nào sẽ bị điểm 0 (không) môn thi đó; không được tiếp tục dự thi các môn thi tiếp theo; không được sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng;
 5. Cho điểm 0: bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; một môn thi có hai bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.
 6. Thí sinh sẽ bị hủy bỏ kết quả thi nếu: có 2 bài thi trở lên bị điểm 0 (không) do phạm lỗi dẫn đến bị đình chỉ thi theo quy định; viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi hộ hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Những vật dụng được và không được mang vào phòng thi 2019

 1. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì); các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.
 2. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019

Bộ GD&ĐT quy định lịch thi tốt nghiệp THPT và lịch thi Đại học với thời hạn đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2019 từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 4 gói gọn trong khoảng 20 ngày để thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT).

Các đơn vị ĐKDT thực hiện: thu 02 Phiếu ĐKDT, bản photocopy 2 mặt Chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4, 02 ảnh 4x6 cm và một phong bì thư đã dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh để trong Túi đựng hồ sơ theo mẫu của Bộ GD&ĐT; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm Quản lý thi (QLT) của Bộ GD&ĐT.

Sau khi đã nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin ĐKDT của thí sinh từ phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

Sau khi hết thời hạn ĐKDT, thí sinh không được thay đổi Điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Chậm nhất đến cuối tháng 5, các đơn vị ĐKDT hoàn thành việc: Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh từ phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ ĐKDT.

Phiếu ĐKDT số 1 lưu tại đơn vị ĐKDT, Phiếu ĐKDT số 2 giao lại cho thí sinh.

Đồng thời, chậm nhất cuối tháng 5, các đơn vị ĐKDT hoàn chỉnh các công việc trên, bàn giao cho Sở GD&ĐT: Danh sách ĐKDT, túi hồ sơ ĐKDT gồm bản photocopy Chứng minh nhân dân, phong bì ghi địa chỉ và ảnh của thí sinh (Phiếu ĐKDT số 1 dán bên ngoài túi hồ sơ sẽ được Sở GD&ĐT lưu giữ).

Mỗi thí sinh có 1 tài khoản riêng trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Sau khi nộp Phiếu ĐKDT, thí sinh sẽ được đơn vị ĐKDT cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm QLT qua internet tại địa chỉ website http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm QLT từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình.

Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị ĐKDT để xin cấp lại.

Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào phần mềm QLT, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trước cuối tháng 4); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT QG (phản hồi các sai sót nếu có trước cuối tháng 5); Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; Kết quả xét tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng.

Phải có CMND mới được dự thi tốt nghiệp THPT

Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Chứng minh nhân dân. Các sở GD&ĐT, các trường phổ thông hướng dẫn để học sinh có Chứng minh nhân dân trước khi nộp Phiếu ĐKDT. Trong trường hợp không có Chứng minh nhân dân thì phần mềm QLT sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi ĐKDT (lưu ý thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng Chứng minh nhân dân thống nhất khi ĐK&DT và đăng ký sơ tuyển).

 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.