Loading...

Luật Giáo Dục Đại Học Phải Đúng Với Các Nguyên Tắc Của Luật Giáo Dục Sửa Đổi

Thủ tướng Chính phủ đã phân công các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu và lấy ý kiến các bên liên quan nhằm hoàn thiện một số Dự án Luật Giáo Dục Đại Học.

Đối với, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 năm 2018, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Luật Giáo Dục Đại học Phải Đúng Với Luật Giáo Dục Sửa Đổi

Luật Giáo Dục Đại học Phải Đúng Với Luật Giáo Dục Sửa Đổi

Dự án Luật này cần lưu ý các vấn đề sau: Về trách nhiệm của Nhà nước, cần làm rõ yêu cầu phải tăng cường trách nhiệm của Nhà nước đối với các loại hình cơ sở giáo dục đại học, bao gồm cả trách nhiệm đầu tư và quản lý.

Về tự chủ đại học, cần chú ý phát huy vai trò, vị thế, quyền quyết định và giám sát của Hội đồng trường.

Cơ cấu của Hội đồng trường, thành viên Hội đồng trường sẽ có hướng dẫn phù hợp với từng loại hình nhà trường.

Về học phí, đề nghị dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng, đề cao trách nhiệm của từng nhà trường; đẩy mạnh tự chủ do nhà trường tự quyết định và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc hợp tác giáo dục nước ngoài, trong Báo cáo giải trình cần nêu rõ trách nhiệm của Nhà nước khi hợp tác giáo dục với nước ngoài; các trường, phân hiệu có yếu tố nước ngoài phải tuân thủ pháp luật Việt Nam; giáo viên phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật Việt Nam mới được cấp phép hoạt động.

Báo cáo giải trình cần lưu ý thuyết minh rõ những điều, khoản được sửa đổi, bổ sung tại Luật Giáo dục đại học không trái so với các nguyên tắc trong dự thảo Luật Giáo dục (luật sửa đổi).

Rate this post

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status