Loading...
dậy nấu ăn

Lương Sư Phạm Đứng Thứ 3/10 Nhóm Ngành Nghề

Kết quả phân tích thống kê từ mẫu điều tra lao động việc làm 2019 cho thấy, mức lương tháng trung bình của lao động theo ngành học thì không lạ khi ngành an ninh quốc phòng đang chiếm vị trí đầu bảng với mức lương 10.479.000đ/tháng/người.

Lương thấp nhất trong top 10 chính là nhóm ngành Nông nghiệp và thú y (6.478.000đ/tháng/người), trong khi nhóm ngành sư phạm thấp thứ 3.

Theo số liệu thống kê của TS. Trần Quang Tuyến (trường Đại Học Kinh tế, Đại Học Quốc gia Hà Nội ) và nhóm cộng sự đã đưa ra tại hội thảo khoa học với chủ đề ước tính tỷ suất sinh lợi cá nhân và chi phí đơn vị trong Giáo dục Đại Học Việt Nam.

IMG 3100 - Lương Sư Phạm Đứng Thứ 3/10 Nhóm Ngành Nghề

Lương Ngành Sư Phạm Đứng Thứ 3/10 Nhóm Ngành

Trình bày tại hội thảo, theo các quy định phân loại ngành đào tạo hiện hành, TS. Trần Quang Tuyến và các cộng sự phân ra 10 nhóm ngành Đại Học gồm: Nhân văn và Nghệ thuật ; Đào tạo giáo viên, Khoa học tự nhiên; công nghệ và kỹ thuật; Khoa học xã hội; Y dược; Dịch vụ các ngành; An ninh quốc phòng; Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và thú y.

Kết quả phân tích thống kê từ mẫu điều tra lao động việc làm cho thấy, lương tháng trung bình của lao động theo ngành học thì ngành an ninh quốc phòng đang chiếm vị trí đầu bảng với mức lương 10.479.000đ/tháng/người. Lương thấp nhất chính là nhóm ngành Nông nghiệp và thú y (6.478.000đ/tháng/người), nhóm ngành sư phạm thấp thứ 3 trong tổng số 10 nhóm ngành. Nhóm ngành Y dược không thuộc nhóm ngành có lương cao. Tuy nhiên ngành y dược lại có các khoản thu nhập khác ngoài lương khá cao mà không thể thống kê được.

Cũng trong nghiên cứu của nhóm nghiên cứu của TS. Trần Quang Tuyến chỉ ra rằng thu nhập của người lao động tăng lên cao dần theo từng cấp học. Đặc biệt, kết quả so sánh mức lương của các ngành cho thấy những lao động có bằng cấp cao hơn có mức lương cao hơn nhóm có bằng cấp thấp hơn hơn.

Xem Thêm:

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status