Nâng Cao Chất Lượng Giáo Viên Mầm Non

Nâng Cao Chất Lượng Giáo Viên Mầm Non

Ngành sư phạm mầm non đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục cảu đất nước có vai trò cơ sở hình thành nhân cách và nhận thức của bé. Chính vì vậy chúng ta cần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong đó nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non là ưu tiên hàng đầu.

Chất lượng giáo dục mầm non do đội ngũ giáo viên mầm non quyết định. Các giáo viên là những người chịu trách nhiệm chính cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Chính vì vậy để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thì chúng ta cần phải nâng cao chất lượng giáo viên mầm non cả về trình độ, phẩm chất và năng lực.

Chất lượng giáo viên mầm non

Nghị quyết hội nghị lần thứ II ban chấp hành trung ương đảng lần thứ VII đã nêu rõ: “ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh”. Qua đó ta có thể thấy vai trò quan trọng của giáo viên mầm non. Vì thế để nâng cao chất lượng giáo viên mầm non thì việc nâng cao chất lượng giáo viên mầm non là nhiệm vụ then chốt có tính quyết định.

Hiện nay, các giáo viên mầm non chủ yếu có trình độ trung cấp mầm non, rất ít các giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học, liên thông đại học… Với trình độ như vậy thì chưa đáp ứng được nhu cầu chất lượng giáo dục mầm non trong thời gian tới. Để khắc phục vấn đề này chúng ta cần thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên hiện thời đồng thời đẩy mạnh khâu đào tạo giáo viên nhằm nâng cao nguồn chất lượng.

Ngoài vấn đề nghiệp vụ chuyên môn chúng ta cũng cần chú ý bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên. Phương thức học tập của trẻ mầm non chủ yếu là bắt chước theo những gì chúng thấy ; vì thế đội ngũ giáo viên mầm non – những người thường xuyên tiếp xúc chăm xóc cho bé phải là những giáo viên có đạo đức chuẩn mực. Công tác kiểm tra, đánh giá và bồi dưỡng phẩm chất giáo viên mầm non cần được  chú trọng.

Một điều cần lưu ý là để nâng cao chất lượng giáo viên thì chúng ta cần phải nâng cao chất lượng đời sống giáo viên mầm non. Hiện nay, vấn đề đời sống giáo viên mầm non chưa được chú ý nhiều. Đời sống các giáo viên vẫn còn nhiều khó khăn, cải thiện đời sống giáo viên mầm non sẽ giúp các giáo viên tập chung vào công việc hơn.

Kết

Giáo dục mầm non là giai đoạn khởi đầu rất quan trọng với bé. Giai đoạn này giúp hình thành nhân cách và nhận thức ban đầu cho trẻ vì thế chúng ta cần đặc biệt quan tâm nhất là vấn đề chất lượng giáo dục.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.