dậy nấu ăn

Ngành Bảo Hiểm

Thông tin về ngành bảo hiểm

Ngành bảo hiểm là một ngành khá quen thuộc và là một ngành rất phát triển tại Việt Nam. Ngành bảo hiểm là ngành gắn liền với sự phát triển kinh tế của đất nước.

Khái niệm, vai trò, cơ hội của ngành bất động sản với tình hình kinh tế xã hội hiện nay

Ngành Bảo hiểm là học về một biện pháp nhằm chia nhỏ rủi ro từ một người hay một tổ chức cho những người có khả năng gặp rủi ro cùng một vấn đề. Cách thực hiện đó là mỗi người trong cộng đồng góp một lượng tài chính nhất định vào một quỹ chung gọi là quỹ bảo hiểm và quỹ đó sẽ dùng để bù đắp thiệt hại cho thành viên trong cộng đồng không may gặp những thiệt hại do rủi ro đó gây ra.

nganh bao hiem - Ngành Bảo Hiểm

Bảo hiểm giúp giảm nguy cơ thiệt hại vốn

Vai trò của bảo hiểm

 • Bảo toàn vốn và ổn định cuộc sống của người tham gia quỹ bảo hiểm;
 • Đề phòng và tối ưu về tổn thất;
 • Bảo hiểm là một công cụ tín dụng;
 • Góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế giữa các nước thông qua hoạt động tái bảo hiểm.

Cơ hội việc làm của Ngành bảo hiểm

Ngành Bảo hiểm là một trong những ngành đặc biệt, sự phát triển của ngành gắn liền với sự phát triển nền kinh tế đất nước. Đặc biệt trong những năm gần đây, thị trường lao động đối với ngành bảo hiểm vô cùng sôi động đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Trong năm 2015, nguồn nhân lực đã tăng nhanh tính riêng trong lĩnh vực nhân thọ là 350.000 người nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Với tình hình kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển thì ngành bảo hiểm sẽ tiếp tục đem đến hàng triệu cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam.

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo cử nhân chuyên ngành bảo hiểm có kiển thức toàn diện về tài chính – ngân hàng và kiến thức chuyên sâu về ngành bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có chuyên môn cao về các tổ chức tài chính nói chung, các tổ chức bảo hiểm nói riêng.
 • Sinh viên tốt nghiệp ngành bảo hiểm có có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Bảo hiểm để có khả năng tự tin hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế
 • Có kiến thức vừa rộng và vừa sâu về chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp để có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Học chuyên ngành bảo hiểm có thể làm ở những vị trí nào?

 • Nhà nghiên cứu bảo hiểm
 • Cán bộ quản lý tài chính của hãng bảo hiểm
 • Cán bộ định phí
 • Cán bộ đàm phán, ký kết hợp đồng bảo hiểm
 • Cán bộ phân tích, đánh giá rủi ro
 • Cán bộ giám định, bồi thường thiệt hại
 • Cán bộ tái bảo hiểm
 • Cán bộ quản lý nhà nước về bảo hiểm
 • Chuyên gia môi giới bảo hiểm (Broker)
 • Tư vấn bảo hiểm
 • Cán bộ phát triển sản phẩm
 • Cán bộ quản trị rủi ro và bảo hiểm của các tập đoàn kinh tế

Những trường nào đào tạo ngành bảo hiểm?

Dưới đây là danh sách một số trường đào tạo ngành bảo hiểm cùng thông tin điểm xét tuyển 

STTTên TrườngNgànhKhối xét tuyểnĐiểm chuẩn
1Đại Học Kinh Tế Quốc DânBảo hiểmA00; A01; D01; D0721.75
2Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam)Bảo hiểmA00; A01; D0115.25
3Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )Bảo hiểmA00; A01; D0115
4Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )Bảo hiểmA00; A01; D0115

Lộ trình đào tạo của chuyên ngành bảo hiểm khách

STTMôn họcSố tín chỉ
Kiến thức giáo dục đại cương32
các học phần bắt buộc28
1Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 12
2Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 23
3Tư tưởng Hồ Chí Minh2
4Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
5Tiếng Anh cơ bản 12
6Tiếng Anh cơ bản 23
7Tin cơ bản 12
8Tin cơ bản 22
9Toán cao cấp 12
10Toán cao cấp 22
11Lý thuyết và xác suất thống kê toán3
12Pháp luật đại cương2
13Giáo dục thể chất 25
14Giáo dục quốc phòng8
Các học phần tự chọn4
15Soạn thảo văn bản2
16Phương pháp luận NCKH2
17Logic học2
18Tâm lý học đại cương2
Kiến thức GD chuyên nghiệp88
kiến thức cơ sở theo khối ngành12
19Kinh tế vi mô14
20Kinh tế vĩ mô3
21Nguyên lý thống kê3
22Marketing căn bản2
23Luật kinh tế2
kiến thức cơ sở ngành18
các học phần bắt buộc14
24Nguyên lý bảo hiểm2
25Luật lao động2
26Nguyên lý tiền lương2
27Kinh tế đầu tư3
28Quản trị rủi ro3
29An sinh xã hội2
Các học phần tự chọn (Chọn 1 học phần trong tổ hợp)4
30Kinh tế lượng2
31Nguyên lý kế toán I2
32Điều tra xã hội học2
33Kinh tế phát triển2
34Quản trị học2
Kiến thức ngành58
các học phần bắt buộc48
35Tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm I2
36Tài chính bảo hiểm2
37Bảo hiểm phi nhân thọ I2
38Bảo hiểm phi nhân thọ II2
39Bảo hiểm nhân thọ2
40Quản trị kinh doanh bảo hiểm I2
41Quản trị kinh doanh bảo hiểm II2
42Lý thuyết Bảo hiểm xã hội3
43Nghiệp vụ BHXH2
44Quản trị BHXH I2
45Quản trị BHXH II2
46Bảo hiểm hưu trí3
47Bảo hiểm thất nghiệp3
48Thực hành BHXH4
49Phân tích tài chính bảo hiểm3
50Bảo hiểm y tế2
51Tin học chuyên ngành I2
52Thống kê bảo hiểm2
53Tin học chuyên ngành II2
Học phần tự chọn (Chọn 1 học phần trong tổ hợp)
54Quản lý thu2
55Quản lý thu khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh2
56Quản lý chi2
57Quản lý hồ sơ2
58BHXH tự nguyện2
59Giám định bồi thường2
60Quản lý bảo hiểm2
61Tái bảo hiểm2
62Tổ chức quản lý các doanh nghiệp bảo hiểm2
Thực tâp, làm khóa luận hoặc học phần thay thế
63Thực tập cuối khóa
64Khóa luận tốt nghiệp
Học phần thay thế khóa luận6
65Đầu tư tài chính bảo hiểm3
66Chính sách BHXH3
Cộng120
Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status