Loading...

Ngành Bảo Hiểm

Ngành bảo hiểm là một ngành khá quen thuộc và là một ngành rất phát triển tại Việt Nam. Ngành bảo hiểm là ngành gắn liền với sự phát triển kinh tế của đất nước.

Khái niệm, vai trò, cơ hội của ngành bất động sản với tình hình kinh tế xã hội hiện nay

Ngành Bảo hiểm là học về một biện pháp nhằm chia nhỏ rủi ro từ một người hay một tổ chức cho những người có khả năng gặp rủi ro cùng một vấn đề. Cách thực hiện đó là mỗi người trong cộng đồng góp một lượng tài chính nhất định vào một quỹ chung gọi là quỹ bảo hiểm và quỹ đó sẽ dùng để bù đắp thiệt hại cho thành viên trong cộng đồng không may gặp những thiệt hại do rủi ro đó gây ra.

nganh bao hiem

Bảo hiểm giúp giảm nguy cơ thiệt hại vốn

Vai trò của bảo hiểm:

 • Bảo toàn vốn và ổn định cuộc sống của người tham gia quỹ bảo hiểm;
 • Đề phòng và tối ưu về tổn thất;
 • Bảo hiểm là một công cụ tín dụng;
 • Góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế giữa các nước thông qua hoạt động tái bảo hiểm.

Cơ hội việc làm của Ngành bảo hiểm

Ngành Bảo hiểm là một trong những ngành đặc biệt, sự phát triển của ngành gắn liền với sự phát triển nền kinh tế đất nước. Đặc biệt trong những năm gần đây, thị trường lao động đối với ngành bảo hiểm vô cùng sôi động đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Trong năm 2015, nguồn nhân lực đã tăng nhanh tính riêng trong lĩnh vực nhân thọ là 350.000 người nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Với tình hình kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển thì ngành bảo hiểm sẽ tiếp tục đem đến hàng triệu cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam.

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo cử nhân chuyên ngành bảo hiểm có kiển thức toàn diện về tài chính – ngân hàng và kiến thức chuyên sâu về ngành bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có chuyên môn cao về các tổ chức tài chính nói chung, các tổ chức bảo hiểm nói riêng.
 • Sinh viên tốt nghiệp ngành bảo hiểm có có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Bảo hiểm để có khả năng tự tin hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế
 • Có kiến thức vừa rộng và vừa sâu về chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp để có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Học chuyên ngành bảo hiểm có thể làm ở những vị trí nào?

 • Nhà nghiên cứu bảo hiểm
 • Cán bộ quản lý tài chính của hãng bảo hiểm
 • Cán bộ định phí
 • Cán bộ đàm phán, ký kết hợp đồng bảo hiểm
 • Cán bộ phân tích, đánh giá rủi ro
 • Cán bộ giám định, bồi thường thiệt hại
 • Cán bộ tái bảo hiểm
 • Cán bộ quản lý nhà nước về bảo hiểm
 • Chuyên gia môi giới bảo hiểm (Broker)
 • Tư vấn bảo hiểm
 • Cán bộ phát triển sản phẩm
 • Cán bộ quản trị rủi ro và bảo hiểm của các tập đoàn kinh tế

Những trường nào đào tạo ngành bảo hiểm?

Dưới đây là danh sách một số trường đào tạo ngành bảo hiểm cùng thông tin điểm xét tuyển năm 2017

STT Tên Trường Ngành Khối xét tuyển Điểm chuẩn
1 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 21.75
2 Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) Bảo hiểm A00; A01; D01 15.25
3 Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) Bảo hiểm A00; A01; D01 15
4 Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) Bảo hiểm A00; A01; D01 15

 

Lộ trình đào tạo của chuyên ngành bảo hiểm khách

STT Môn học Số tín chỉ
Kiến thức giáo dục đại cương 32
các học phần bắt buộc 28
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tiếng Anh cơ bản 1 2
6 Tiếng Anh cơ bản 2 3
7 Tin cơ bản 1 2
8 Tin cơ bản 2 2
9 Toán cao cấp 1 2
10 Toán cao cấp 2 2
11 Lý thuyết và xác suất thống kê toán 3
12 Pháp luật đại cương 2
13 Giáo dục thể chất 2 5
14 Giáo dục quốc phòng 8
Các học phần tự chọn 4
15 Soạn thảo văn bản 2
16 Phương pháp luận NCKH 2
17 Logic học 2
18 Tâm lý học đại cương 2
Kiến thức GD chuyên nghiệp 88
kiến thức cơ sở theo khối ngành 12
19 Kinh tế vi mô 14
20 Kinh tế vĩ mô 3
21 Nguyên lý thống kê 3
22 Marketing căn bản 2
23 Luật kinh tế 2
kiến thức cơ sở ngành 18
các học phần bắt buộc 14
24 Nguyên lý bảo hiểm 2
25 Luật lao động 2
26 Nguyên lý tiền lương 2
27 Kinh tế đầu tư 3
28 Quản trị rủi ro 3
29 An sinh xã hội 2
Các học phần tự chọn (Chọn 1 học phần trong tổ hợp) 4
30 Kinh tế lượng 2
31 Nguyên lý kế toán I 2
32 Điều tra xã hội học 2
33 Kinh tế phát triển 2
34 Quản trị học 2
Kiến thức ngành 58
các học phần bắt buộc 48
35 Tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm I 2
36 Tài chính bảo hiểm 2
37 Bảo hiểm phi nhân thọ I 2
38 Bảo hiểm phi nhân thọ II 2
39 Bảo hiểm nhân thọ 2
40 Quản trị kinh doanh bảo hiểm I 2
41 Quản trị kinh doanh bảo hiểm II 2
42 Lý thuyết Bảo hiểm xã hội 3
43 Nghiệp vụ BHXH 2
44 Quản trị BHXH I 2
45 Quản trị BHXH II 2
46 Bảo hiểm hưu trí 3
47 Bảo hiểm thất nghiệp 3
48 Thực hành BHXH 4
49 Phân tích tài chính bảo hiểm 3
50 Bảo hiểm y tế 2
51 Tin học chuyên ngành I 2
52 Thống kê bảo hiểm 2
53 Tin học chuyên ngành II 2
Học phần tự chọn (Chọn 1 học phần trong tổ hợp)
54 Quản lý thu 2
55 Quản lý thu khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh 2
56 Quản lý chi 2
57 Quản lý hồ sơ 2
58 BHXH tự nguyện 2
59 Giám định bồi thường 2
60 Quản lý bảo hiểm 2
61 Tái bảo hiểm 2
62 Tổ chức quản lý các doanh nghiệp bảo hiểm 2
Thực tâp, làm khóa luận hoặc học phần thay thế
63 Thực tập cuối khóa
64 Khóa luận tốt nghiệp
Học phần thay thế khóa luận 6
65 Đầu tư tài chính bảo hiểm 3
66 Chính sách BHXH 3
Cộng 120
Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status