Loading...

Ngành Bất động sản

Tổng quan về lộ trình đào tạo, các trường tuyển sinh chuyên ngành bất động sản. Ngành bất động sản là một ngành mới và rất có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Khái niệm, vai trò, cơ hội của ngành bất động sản với tình hình kinh tế xã hội hiện nay

Bất động sản là một thuật ngữ pháp luật ý nghĩa bao gồm đất đai và những gì dính liền vĩnh viễn với mảnh đất. Những thứ được xem là dính liền vĩnh viễn như: Nhà cửa, gara, kiến trúc ở trên hoặc dầu khí, mỏ khoáng chất ở dưới mảnh đất đó.

nganh bat dong san

ngành bất động sản tạo cơ hội việc làm

Ngành Bất động sản là một trong những ngành luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế của một quốc gia, sau một thời gian chững lại – giai đoạn năm 2012, Thị trường bất động sản đang dần có chiều hướng tăng trưởng trở lại, thị trường bất động sản trong lần quay trở lại này phát triển tương đối ổn định, khẳng định vị trí của lĩnh vực bất động sản giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Ngành bất động sản là nền tảng cho các ngành sản xuất dịch vụ khác phát triển như: Du lịch, hạ tầng, tư vấn nhà thầu, xây dựng… gây dựng hình ảnh quốc gia năng động, phát triển, tạo hàng ngàn cơ hội việc làm cho người lao động. Dự báo cơ hội việc làm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản: 1.5 triệu việc làm vào năm 2020 và 7.3 triệu việc làm vào năm 2025 (kết quả dự báo của Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm năm 2016)

Nhận thấy được tiềm năng cũng như tầm quan trọng của ngành bất động sản đối với nền kinh tế đất nước. Nhiều trường đại học, cao đẳng đã bổ sung đào tạo chuyên ngành này nhằm cung cấp lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Mục tiêu đào tạo

  • Đào tạo nguồn nhân lực có nền tảng kiến thức đa dạng về kinh tế, tài chính, kinh doanh bất động sản.
  • Đào tạo cho sinh viên kỹ năng thực hành để có thể tạo ra và quản lý tài sản hiệu quả trong bối cảnh một nền kinh tế đang chuyển đổi và hội nhập.
  • trang bị cho sinh viên có kỹ năng thực hành để có thể tạo ra và quản lý tài sản hiệu quả trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình theo hướng hội nhập.

 Học chuyên ngành bất động sản có thể làm ở những vị trí nào?

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành bất động sản có thể làm việc trong các tổ chức khu vực công và cả khu vực tư nhân mà các tổ chức này có liên quan đến việc sở hữu, phát triển, sử dụng quản lý bất động sản. các vị trí sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành bất động sản có thể làm việc:

  • Chuyên gia thẩm định giá trị bất động sản
  • Phát triển kinh doanh và đầu tư bất động sản
  • Chuyên gia môi giới bất động sản
  • Chuyên viên tại các công ty đầu tư và định giá
  • Các cơ quan nhà nước như Sở quy hoạch, xây dựng, quản lý tài nguyên

Những trường nào tuyển sinh ngành bất động sản?

STT Tên trường Khối thi Điểm chuẩn 2017
1 Đại học Kinh Tế Quốc Dân A00, A01, D01, D07 24.25
2 Đại học Nam Cần Thơ A00, B00, C05, C08 15.5
3 Đại học Tài chính – Marketing A00, A01, D01, A16 21.25
 

4

 

Đại học Kinh tế TP HCM

 

A00, A01, D01, D90

24.50

(Đối với thí sinh có điểm 24.50 môn toán đạt từ 8.40 trở lên)

Lộ trình đào tạo (Trường Đại học Kinh tế TP HCM)

Nhìn chung các trường đại học đào tạo chuyên ngành bất động sản đều có chương trình đào tạo tương đồng, có thể sẽ có một chút khác biệt ở một số môn đại cương và nhưng hầu hết các môn chuyên ngành đều có xu hướng đào tạo giống nhau. Dưới đây là lộ trình đào tạo chuyên ngành Bất động sản của Đại học Kinh tế TP HCM:

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ GHI CHÚ
kiến thức giáo dục đại cương 37
1 Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin 5
2 Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam 3
3 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Ngoại ngữ (Phần 1 và 2) 7
5 Toán cao cấp 4
6 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
7 Pháp luật đại cương 2
8 Tin học đại cương 3
9 Tối ưu hóa 2
10 Kinh tế quốc tế 2
11 Quản trị học 2
12 Kinh tế phát triển 2
Kiến thức cơ sở khối ngành 6
13 Kinh tế vi mô I 3
14 Kinh tế vĩ mô I 3
Các học phàn tự chọn đại cương 6
15 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Chọn 1 trong 3 môn
Marketing căn bản
Nguyên lý kế toán
16 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Chọn 1 trong 3 môn
17 Lý thuyết tài chính tiền tệ
18 Luật lao động
Kiến thức cơ sở ngành 15
19 Kinh tế lượng 3
20 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3
21 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
22 Kinh tế vi mô II 3
23 Kinh tế vĩ mô II 3
Kiến thức ngành 22
24 Địa lý kinh tế 2
25 Kinh tế môi trường 3
26 Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu 3
27 Phân tích lợi ích chi phí 3
28 Thẩm định dự án 2
29 Kế toán tài chính 3 Chọn 1 trong 3 môn
Quản trị vận hành
Quản trị dự án
30 Kinh tế công 3 Chọn 1 trong 3 môn
Dân số học
Quy hoạch sử dụng đất
31 Đầu tư tài chính 3 Chọn 1 trong 3 môn
Kỹ năng giao tiếp kinh doanh
Phân tích chuỗi giá trị
32 Kiến thức bổ trợ 8
33 Ngoại ngữ chuyên ngành 5
Kiến thức chuyên ngành 22
34 Tài chính doanh nghiệp 3
35 Nguyên lý bất động sản 3
36 Kinh tế bất động sản 3
37 Thẩm định giá bất động sản 3
38 Đầu tư và tài chính bất động sản 3
39 Quản trị dự án bất động sản 3
40 Phát triển bất động sản 3
41 Đàm phán trong kinh doanh bất động sản 2 Chọn 1 trong 3 môn
Thuế
Tài chính quốc tế
42 Báo cáo ngoại khóa 2
 43 Thực tập và tốt nghiệp 10
Tổng cộng 126

“Là một nhà kinh tế nghiên cứu về thị trường bất động sản thì cũng giống như một đứa trẻ trong một cửa hàng đồ chơi: sự lựa chọn dường như là vô tận. Kiến thức về kinh tế thị trường bất động sản là vô cùng lý tưởng cho bất cứ ai thích áp dụng kinh tế học vào trong các vấn đề thực tế cũng như quan tâm đến chính sách kinh tế và xã hội. Thị trường bất động sản cung cấp các nhà kinh tế nhiều vấn đề phong phú; và không bao giờ nhàm chán!” (TS. Dean Garratt, Nottingham Trent University, UK)

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status