dậy nấu ăn

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử là gì? sẽ được đào tạo những gì? sau này ra trường sẽ công tác và làm những việc gì ?

Mục tiêu đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử giúp trang bị cho sinh viên những kiến thức về kỹ thuật điện – kỹ thuật điện tử từ cơ bản đến nâng cao để sinh viên nắm bắt được kiến thức và có khả năng áp dụng các kỹ năng chuyên sâu để thực hiện được công việc sửa chữa, lắp đặt và làm việc công tác trong ngành điện điện tử

Sinh viên ra trường cần đảm bảo những tiêu chí

 • Có kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của kỹ thuật điện – kỹ thuật điện tử
 • Thành thạo thực hành biết khai thác và vận hành các hệ thống kỹ thuật điện – điện tử
 • Có khả năng tham gia thiết kế chế tạo các thiết bị kỹ thuật điện – điện tử chuyển giao công nghệ mới
 • Có khả năng bảo trì, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các hệ thống kỹ thuật điện – điện tử
 • Có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe tốt đảm bảo công việc
ky thuat dien - Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử

II. Chương trình đào tạo

Khi theo học ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử sinh viên sẽ được theo học các môn học cụ thể như  sau

1. Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1Triết học Mác – Lênin7Vật lý đại cương 1
2Kinh tế chính trị Mác-Lênin8Hóa học đại cương 1
3Chủ nghĩa xã hội khoa học9Nhập môn tin học
4Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam10Ngoại ngữ
5Tư tưởng Hồ Chí Minh11Giáo dục Thể chất
6Toán ứng dụng12Giáo dục Quốc phòng
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở ngành
1Mạch điện6Điện tử công suất
2Khí cụ điện và máy điện7Đo lường – Cảm biến
3Điện tử cơ bản8Hệ thống điều khiển tự động
4Đo lường điện và thiết bị đo9Kỹ thuật truyền số liệu
5Kỹ thuật số
Kiến thức ngành
1Vi xử lý4Kỹ thuật Audio và Video (số)
2Cấu trúc máy tính giao diện5Mạng cung cấp điện
3Kỹ thuật Audio và Video (tương tự)6Đồ án học phần 1 (cơ sở)
Thực hành, thực tập
1Thực tập điện cơ bản4Thực tập kỹ thuật số
2Thực tập về đo lường và mạch điện5Thực tập về vi xử lý
3Thực tập về điện tử cơ bản6Thực tập về đo lường – cảm biến

Sinh viên sẽ được theo học từ những môn cơ bản như đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, Toán ứng dụng… cho đến những môn cơ sở ngành và kiến thức ngành và được đào tạo theo thứ tự từ trên xuống dưới

Những môn cơ sở ngành giúp sinh viên tiếp cận dần với ngành kỹ thuật điện – điện tử, đi từ cái đơn giản đến cái phực tạp hiểu được mạch điện, mạch tuyến tính ở các chế độ xác lập sin và tuần hòa không sin. Tiếp đó sinh viên sẽ được đào tạo chuyên sâu hơn đi vào từng ngành cụ thể với các bộ môn của kiến thức ngành. Và phần thực hành thực tập giúp cải thiện khả năng thực hành vận dụng kiến thức trên sách vở vào thực tế

Sinh viên cũng được tham gia học các học phần tự chọn

2. Danh mục phần học tự chọn 

Kiến thức cơ sở ngành 
1. An toàn điện11. Nguyên lý mạch tích hợp
2.  Vật liệu điện Điện tử công suất12. Ngôn ngữ lập trình
3. Vật liệu điện tử Hệ thống cơ điện tử13. Phân tích hệ thống
4. Linh kiện quang điện tử14. Phương pháp nghiên cứu khoa học
5. Thiết kế thiết bị điện15. Kiểm tra chất lượng sản phẩm công nghiệp
6. Thiết kế thiết bị điện tử16. Quản lý công nghiệp và dự án
7. Vẽ điện – điện tử17. Cơ khí đại cương
8. Truyền động điện và ứng dụng18. Cơ khí ứng dụng
9. Điều khiển lập trình 119. Kỹ thuật nhiệt – lạnh
10. Lý thuyết tín hiệu
Kiến thức ngành 
Chuyên ngành điện 
1. Vận hành và điều khiển hệ thống điện6. Điện công nghiệp
2. Chuyên đề truyền động điện7. Điều khiển lập trình 2
3. Nhà máy điện và trạm8. Hệ thống SCADA
4. Tự động hóa và bảo vệ rơ le9. Giải thích mạch và mô phỏng trên máy tính
5. Kỹ thuật chiếu sáng10. Chuyên đề về công nghệ mới
Chuyên ngành điện tử công nghiệp 
1. Tự động hóa quá trình công nghệ6. Điện tử công nghiệp
2. Hệ thống SCADA7. Giải thích mạch và mô phỏng trên máy tính
3. Rôbốt8. Điều khiển lập trình 2
4. Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng9. Chuyên đề về công nghệ mới
5. Kỹ thuật PLD và ASIC
Chuyên ngành viễn thông 
1. Hệ thống viễn thông 17. Xử lý tín hiệu số
2. Hệ thống viễn thông 28. Kỹ thuật phát thanh – truyền hình
3. Kỹ thuật siêu âm cao tầng9. Giải thích mạch và mô phỏng trên máy tính
4. An-ten, truyền sóng10. Điều khiển lập trình 2
5. Truyền số liệu11. Chuyên đề về công nghệ mới
6. Hệ thống thông tin số
Chuyên ngành điện tử dân dụng 
1. Kỹ thuật điện lạnh5. Tự động hóa điện – dân dụng
2. Điện tử y – sinh6. Điều khiển lập trình 2
3. Thiết bị điện – điện tử dân dụng7. Chuyên đề về công nghệ mới
4. Thiết bị nghe – nhìn
Thực tập 
1. Thí nghiệm điện tử công suất5. Thực tập về điều khiển tự động trong công nghệ
2. Thực tập về máy điện6. Thực tập về điện tử viễn thông
3. Thực tập về truyền động điện7. Thực tập về điện tử dân dụng
4. Thực tập về điều khiển lập trình

III. Các trường đào tạo ngành Kỹ thuật điện, điện tử

Một số các trường đại học uy tín đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử như:

IV. Cơ hội việc làm ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Sinh viên sau khi học ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có thể tham gia làm việc tại những vị trí và cơ quan sau

 • Các cơ quan, các công ty bưu chính – viễn thông, điện tử tin học
 • Làm việc tại các nhà máy sản xuất điện tử hóa,vận hành máy móc ở các công ty
 • Các phòng thí nghiệm, nghiên cứu và quy hoạch mạng lưới điện, thiết bị sử dụng điện quản lý mạch điện trong các cơ sở công nghiệp
 • Các công ty điện lực
 • Các công ty, xí nghiệp sản xuất có sử dụng hệ thống tự động hóa điện – điện tử
 • Các đài phát thanh, đài thu phát hình
 • Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện – điện tử
Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status