dậy nấu ăn

Ngành Kiểm toán

Ngành Kiểm Toán đang là một trong những ngành “hot” được đánh giá là ngành nghề có tiềm năng đem lại nhiều cơ hội việc làm, rất có thể đây sẽ là cơ hội dành cho bạn!

Khái niệm, vai trò, cơ hội của ngành kiểm toán với tình hình kinh tế xã hội hiện nay

Ngành Kiểm toán là việc nghiên cứu và kiểm tra các tài khoản hàng năm của một tổ chức do một người độc lập, đủ danh nghĩa gọi là kiểm toán viến tiến hành để khẳng định rằng những tài khoản đó phản ảnh đúng đắn tình hình tài chính thực tế, không che giấu sự gian lận.

Thực chất kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động tài chính của các doanh nghiệp, bằng hệ thống phương pháp kĩ thuật riêng của một người kiểm toán, do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.

nganh kiem toan - Ngành Kiểm toán

Ngành kiểm toán đòi hỏi chính xác, logic trong từng con số

Kiểm toán viên dùng các phương pháp đối chiếu, logic, diễn giải thông tin, điều tra, quan sát, kiểm kê, thử nghiệm để xác minh tính trung thực của tài liệu và tính pháp lý của các báo cáo tài chính của một công ty, tổ chức nào đó.

Tại Việt Nam, nghề kiểm toán là một công việc rất mới mới bắt đầu xuất hiện từ thập niên 1990. Nhưng giờ đây nó được coi là một trong những ngành nghề “Nóng” nhất ở Việt Nam.

Kiểm toán viên làm việc trong bộ phạn kiểm toán nội bộ của một công ty, tổ chức, cơ quan… phần đông kiểm toán làm việc trong các công ty, dịch vụ tư vấn kiểm toán. Cơ quan kiểm toán nhà nước với tư cách là một tổ chức cơ quan hành chính tương đương Bộ có quyềng kiểm soát các Bộ khác trong các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án vay nợ, sử dụng ngân sách nhà nước…

Mục tiêu đào tạo

  • Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành kế toán, kiểm toán hoạt động.
  • Sinh viên tốt nghiệp ngành kiểm toán được trang bị các kiến thức về thuế, phân tích tài chính, kiến thức quản trị kinh doanh và tin học, ngoại ngữ để có thể đáp ứng nhu cầu xã hội theo xú hướng toàn cầu hóa hiện nay.

Nghề kiểm toán đang mở ra những cơ hội việc làm lớn cho người lao động

Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 35 trụ sở văn phòng công ty kiểm toán hoạt động trên toàn quốc, 5 công ty đầu tư 100% vốn nước ngoài, 2 công ty liên doanh và nhiều công ty khác của Việt Nam và đang có xu hướng tăng dần về số lượng các công ty kiểm toán.  Bộ Tài Chính đề ra mục tiêu tăng số lượng công ty kiêm toán lên tới 100 công ty với 20.000 kiểm toán viên.  Kiểm toán thực sự là một trong những ngành nghề rất tiềm năng,

Kiểm toán viên làm việc ở các công ty tổ chức, văn phòng kiểm toán… tại các vị trí:

  • Kiểm toán nội bộ: là bộ phân kiểm toán trực thuộc một công ty, tổ chức, cơ quan…
  • Kiểm toán độc lập: Làm việc tại các công ty dịch vụ, tư vấn kiểm toán. Đây là loại hình công ty dịch vụ, hoàn toàn độc lập với khách hàng nên kết quả kiểm toán thường mang tính chính xác và hiệu quả cao
  • Kiểm toán nhà nước: Cơ quan nhà nước là cơ quan chuyên môn tương đương uy ban Quốc hội và có quyền kiểm tra tài chính các Bộ, các ngành khác trong Chính phủ như Bộ Tài Chính, Bộ Công An, Bộ Xây Dựng, Bộ Kế Hoạch

Những trường nào đào tạo ngành Kiểm toán?

Dưới đây là một số trường đại học tuyển sinh và đào tạo ngành Kiểm Toán:

STTTÊN TRƯỜNG
1Đại Học Hà Nội
2Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
3Đại Học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội
4Đại Học Thương Mại
5Đại Học Công Đoàn
6Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
7Đại Học Giao thông vận tải (Cơ sở phía Bắc)
8Đại Học Điện lực
9Đại Học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp
10Đại Học Lao động – Xã hội (Cơ sở Hà Nội)
11Đại Học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
12Đại Học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
13Đại Học dân lập Đông Đô
14Đại Học Đại Nam
15Đại Học Lao động – Xã hội (Cơ sở Sơn Tây)
16Đại Học Dân lập Phương Đông
17Đại Học Thành Tây
18Đại Học Tài chính ngân hàng Hà Nội
19Đại Học Lâm Nghiệp
20Đại Học Nguyễn Trãi
21Đại Học Thành Đô
22Đại Học Quốc tế Bắc Hà
23Đại Học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
24Đại Học Hòa Bình
25Đại Học Kinh tế TP HCM

Lộ trình đào tạo (Trường Đại học Kinh tế TP HCM)

Nhìn chung các trường đại học đào tạo chuyên ngành kiểm toán đều có chương trình đào tạo tương đồng, có thể sẽ có một chút khác biệt ở một số môn đại cương và nhưng hầu hết các môn chuyên ngành đều có xu hướng đào tạo giống nhau. Dưới đây là lộ trình đào tạo chuyên ngành Kiểm toán của Đại học Kinh tế TP HCM:

STTTên học phầnSố tín chỉGhi chú
Kiến thức giáo dục đại cương37
1Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin5
2Đường lối cách mạng Đảng cộng sản VN3
3Tư tưởng Hồ Chí Minh2
4Ngoại ngữ (Phần 1 và 2)7
5Toán cao cấp4
6Lý thuyết xác suất và thống kê toán3
7Pháp luật đại cương2
8Tin học đại cương3
9Tối ưu hóa2
10Kinh tế quốc tế2
11Quản trị học2
12Kinh tế phát triển2
Kiến thức cơ sở khối ngành6
13Kinh tế vi mô I3
14Kinh tế vĩ mô I3
Các học phần tự chọn đại cương6
15Lịch sử các học thuyết kinh tế3
Marketing căn bản
Nguyên lý kế toán
16Nguyên lý thống kê kinh t ế3
Lý thuyết tài chính tiền tệ
Luật lao động
Kiến thức cơ sở ngành12
17Nguyên lý thống kê kinh tế3
18Marketing căn bản3
19Luật kinh tế3
20Hành vi tổ chức3chọn 1 trong 3 môn
Thị trường tài chính
Quản trị sản xuất
Kiến thức ngành21
21Kế toán tài chính I3
22Kế toán tài chính II3
23Kế toán chi phí3
24Kế toán quản trị3
25Kiểm toán I3
26Hệ thống thông tin kế toán I3
27Hệ thống thông tin kế toán II3
Kiến thức bổ trợ14
28Quản trị tài chính3
29Ngoại ngữ chuyên ngành5
30Quản trị rủi ro2chọn 1 trong 3 môn
Nguyên lý thẩm định giá
Thanh toán quốc tế I
31Thuế I2
32Nghiệp vụ ngân hàng thương mại2chọn 1 trong 3 môn
Tài chính công
Đầu tư tài chính
Kiến thức chuyên ngành18
33Kiểm toán báo cáo tài chính I3
34Kiểm toán báo cáo tài chính II2
35Kiểm soát nội bộ2
36Kế toán quốc tế I2
37Kế toán quốc tế II3
38Luật doanh nghiệp2
39Phân tích và thẩm định đầu tư tài chính2chọn 1 trong 3 môn
40Kiểm toán hoạt động
41Lý thuyết kế toán
42Báo cáo ngoại khóa2
Thực tập và tốt nghiệp10
Tổng cộng124
Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status