Ngành Kinh Tế Đầu Tư Có Những Thông Tin Nào Cần Tìm Hiểu?

Ngành Kinh tế đầu tư

Ngành kinh tế đầu tư là một ngành rất có triển vọng trong tương lai bởi ngành nghề đáp ứng được nhu cầu của xã hội và giải quyết bài toán đầu tư.
Ngành kinh tế đầu tư là một ngành rất có triển vọng trong tương lai bởi ngành nghề đáp ứng được nhu cầu của xã hội, giải quyết được bài toán đầu tư luôn khiến các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan ngại.

Khái niệm, vai trò, cơ hội của ngành kinh tế đầu tư với tình hình kinh tế xã hội hiện nay

Chuyên Ngành Kinh tế đầu tư thuộc nhóm ngành kinh tế nghiên cứu quá trình lập, phân tích, quản lý và thẩm định đầu tư, kế hoạch kinh doanh của các dự án đầu tư cấp doanh nghiệp, ngân hàng, nhà nước… Ngành kinh tế đầu tư chiếm vị trí quan trọng với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào bởi đây là ngành mang tính mấu chốt định hình và nghiên cứu các kế hoạch đầu tư dự án. Đây là hoạt động cốt lõi của mọi doanh nghiệp. [caption id="attachment_36902" align="aligncenter" width="509"]nganh kinh te dau tu Ngành kinh tế đầu tư và phát triển[/caption] Cơ hội việc làm của Ngành kinh tế đầu tư Toàn cầu hóa đang là xu thế chung của xã hội hiện đại, trước tình hình đó mỗi doanh nghiệp để có thể đứng vững trên thị trường có nhiều cạnh tranh và đầy biến động thì đầu tư sản xuất, dự án… là hoạt động tất yếu. Theo đó nhu cầu lao động luôn “khát” những chuyên viên ngành kinh tế đầu tư có kiến thức chuyên môn giỏi tham vấn cho ban lãnh đạo những vấn đề xung quanh việc đầu tư, mở rộng sản xuất cũng như kế hoạch phát triển thị trường. Ngành kinh tế đầu tư là ngành mà hầu hết các doanh nghiệp đều săn đón bởi tính thiết thực mà ngành này mang lại. Thẩm định dự án là một công việc hết sức quan trọng và mang tính chiến lược thay đổi từ cấp kế hoạch bộ phận đến cấp kế hoạch hoạt động tầm toàn bộ doanh nghiệp. Hầu hết sinh viên ngành kinh tế đầu tư ra trường đều có nhiều lựa chọn làm việc trong khu vực tư (các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài, ngân hàng thương mại…), số khác lựa chọn làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc quản lý của nhà nước. Mục tiêu đào tạo
 • Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế đầu tư được trang bị kiến thức tổng hợp về quản lý và quản lý, kiến thức chuyên sâu về lập. quản lý các dự án ở tầm vi mô và cả vĩ mô.
 • Khả năng áp dụng các mô hình quản lý hiện đại vào dự án đầu tư.
 • Nắm chắc kiến thức và quản lý hoạt động đấu thầu dự án, quản lý rủi ro trong đầu tư, đầu tư tài chính, thẩm định dự án
 • Kỹ năng mềm trong môi trường làm việc như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng, kỹ năng làm việc nhóm…

Học chuyên ngành Kinh tế đầu tư có thể làm ở những vị trí nào?

Chuyên ngành kinh tế đầu tư có rất nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp về ngành đào tạo những kiến thức chuyên môn về phát triển và các hoạt động của một dự án, bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức đều cần phải lên kế hoạch và lập thành dự án, đây là hoạt động tất yếu để doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển ngày một lớn mạnh trên thị trường. Một số vị trí mà cử nhân ngành kinh tế đầu tư có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:
 • Chuyên viên lập và quản lý dự án.
 • Quản trị chiến lược kinh doanh và chiến lược chức năng, chiến lược cấp công ty
 • Chuyên viên hoạt định, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triểm phát triển kinh tế
 • Nhân viên tín dụng, quản lý rủi ro tại ngân hàng thương mại
 • Quản lý danh mục đầu tư
 • Đánh giá kết quả kinh doanh và thực hiện kế hoạch kinh doanh.
 • Chuyên viên quản lý vốn.
 • Chuyên viên phân tích đầu tư dự án
 • Chuyên viên quản lý hoạt động đấu thầu…
Những trường nào đào tạo ngành bảo hiểm? Dưới đây là danh sách một số trường đào tạo ngành kinh tế đầu tư:
STT TÊN TRƯỜNG
1 Đại Học Kinh tế Quốc Dân
2 Đại Học Kinh tế TP HCM
3 Đại Học Vinh
4 Đại Học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Lộ trình đào tạo ngành kinh tế đầu tư (Đại Học Kinh Tế TP HCM)
STT TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ
I Học phần bắt buộc khoa Kinh Tế 23
1 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3
2 Kinh tế vi mô 3
3 Kinh tế vĩ mô 3
4 Kinh tế vi mô 2 3
5 Kinh tế vĩ mô 2 3
6 Thẩm định dự án 3
7 Phân tích lợi ích – Chi phí 3
8 Báo cáo ngoại khóa 2
II Học phần chính trị 11
9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 3
10 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
11 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3
12 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
III Học phần ngoại ngữ 16
13 Ngoại ngữ 1 4
14 Ngoại ngữ 2 4
15 Ngoại ngữ 3 4
16 Ngoại ngữ 4 4
IV Học phần bổ trợ 30
17 Quản trị học 3
18 Toán dành cho kinh tế và quản trị 3
19 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3
20 Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu 3
21 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
22 Kinh tế lượng 3
23 Tài chính doanh nghiệp 3
24 Marketing căn bản 3
25 Nguyên lý kế toán 3
26 Luật kinh doanh 3
V Học phần bắt buộc của bộ môn Kế Hoạch Đầu Tư 21
27 Thực hành thẩm định dự án 3
28 Kế hoạch và chính sách công 3
29 Phát triển và marketing địa phương 3
30 Kinh tế phát triển 3
31 Kinh tế quốc tế 3
32 Đánh giá tác động các chương trình phát triển 3
33 Luật đầu tư 3
VI Học phần tự chọn 9
34a Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 3
34b Kinh tế bất động sản 3
35a Quản trị dự án 3
35b Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng 3
36a Kinh tế lượng ứng dụng 3
36b Đầu tư tài chính 3
37a Kinh tế học đô thị 3
37b Kinh tế công 3
37c Kinh tế môi trường 3
VII Khóa luận tốt nghiệp 10
Tổng cộng 120

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.