dậy nấu ăn

Ngành Kinh tế đầu tư

Ngành kinh tế đầu tư là một ngành rất có triển vọng trong tương lai bởi ngành nghề đáp ứng được nhu cầu của xã hội, giải quyết được bài toán đầu tư luôn khiến các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan ngại.

Khái niệm, vai trò, cơ hội của ngành kinh tế đầu tư với tình hình kinh tế xã hội hiện nay

Chuyên Ngành Kinh tế đầu tư thuộc nhóm ngành kinh tế nghiên cứu quá trình lập, phân tích, quản lý và thẩm định đầu tư, kế hoạch kinh doanh của các dự án đầu tư cấp doanh nghiệp, ngân hàng, nhà nước…

Ngành kinh tế đầu tư chiếm vị trí quan trọng với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào bởi đây là ngành mang tính mấu chốt định hình và nghiên cứu các kế hoạch đầu tư dự án. Đây là hoạt động cốt lõi của mọi doanh nghiệp.

nganh kinh te dau tu - Ngành Kinh tế đầu tư

Ngành kinh tế đầu tư và phát triển

Cơ hội việc làm của Ngành kinh tế đầu tư

Toàn cầu hóa đang là xu thế chung của xã hội hiện đại, trước tình hình đó mỗi doanh nghiệp để có thể đứng vững trên thị trường có nhiều cạnh tranh và đầy biến động thì đầu tư sản xuất, dự án… là hoạt động tất yếu.

Theo đó nhu cầu lao động luôn “khát” những chuyên viên ngành kinh tế đầu tư có kiến thức chuyên môn giỏi tham vấn cho ban lãnh đạo những vấn đề xung quanh việc đầu tư, mở rộng sản xuất cũng như kế hoạch phát triển thị trường.

Ngành kinh tế đầu tư là ngành mà hầu hết các doanh nghiệp đều săn đón bởi tính thiết thực mà ngành này mang lại. Thẩm định dự án là một công việc hết sức quan trọng và mang tính chiến lược thay đổi từ cấp kế hoạch bộ phận đến cấp kế hoạch hoạt động tầm toàn bộ doanh nghiệp.

Hầu hết sinh viên ngành kinh tế đầu tư ra trường đều có nhiều lựa chọn làm việc trong khu vực tư (các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài, ngân hàng thương mại…), số khác lựa chọn làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc quản lý của nhà nước.

Mục tiêu đào tạo

 • Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế đầu tư được trang bị kiến thức tổng hợp về quản lý và quản lý, kiến thức chuyên sâu về lập. quản lý các dự án ở tầm vi mô và cả vĩ mô.
 • Khả năng áp dụng các mô hình quản lý hiện đại vào dự án đầu tư.
 • Nắm chắc kiến thức và quản lý hoạt động đấu thầu dự án, quản lý rủi ro trong đầu tư, đầu tư tài chính, thẩm định dự án
 • Kỹ năng mềm trong môi trường làm việc như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng, kỹ năng làm việc nhóm…

Học chuyên ngành Kinh tế đầu tư có thể làm ở những vị trí nào?

Chuyên ngành kinh tế đầu tư có rất nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp về ngành đào tạo những kiến thức chuyên môn về phát triển và các hoạt động của một dự án, bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức đều cần phải lên kế hoạch và lập thành dự án, đây là hoạt động tất yếu để doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển ngày một lớn mạnh trên thị trường.

Một số vị trí mà cử nhân ngành kinh tế đầu tư có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:

 • Chuyên viên lập và quản lý dự án.
 • Quản trị chiến lược kinh doanh và chiến lược chức năng, chiến lược cấp công ty
 • Chuyên viên hoạt định, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triểm phát triển kinh tế
 • Nhân viên tín dụng, quản lý rủi ro tại ngân hàng thương mại
 • Quản lý danh mục đầu tư
 • Đánh giá kết quả kinh doanh và thực hiện kế hoạch kinh doanh.
 • Chuyên viên quản lý vốn.
 • Chuyên viên phân tích đầu tư dự án
 • Chuyên viên quản lý hoạt động đấu thầu…

Những trường nào đào tạo ngành bảo hiểm?

Dưới đây là danh sách một số trường đào tạo ngành kinh tế đầu tư:

STTTÊN TRƯỜNG
1Đại Học Kinh tế Quốc Dân
2Đại Học Kinh tế TP HCM
3Đại Học Vinh
4Đại Học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng


Lộ trình đào tạo ngành kinh tế đầu tư (
Đại Học Kinh Tế TP HCM)

STTTÊN HỌC PHẦNTÍN CHỈ
IHọc phần bắt buộc khoa Kinh Tế23
1Phương pháp nghiên cứu kinh tế3
2Kinh tế vi mô3
3Kinh tế vĩ mô3
4Kinh tế vi mô 23
5Kinh tế vĩ mô 23
6Thẩm định dự án3
7Phân tích lợi ích – Chi phí3
8Báo cáo ngoại khóa2
IIHọc phần chính trị11
9Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 13
10Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 23
11Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam3
12Tư tưởng Hồ Chí Minh2
IIIHọc phần ngoại ngữ16
13Ngoại ngữ 14
14Ngoại ngữ 24
15Ngoại ngữ 34
16Ngoại ngữ 44
IVHọc phần bổ trợ30
17Quản trị học3
18Toán dành cho kinh tế và quản trị3
19Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh3
20Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu3
21Lý thuyết xác suất và thống kê toán3
22Kinh tế lượng3
23Tài chính doanh nghiệp3
24Marketing căn bản3
25Nguyên lý kế toán3
26Luật kinh doanh3
VHọc phần bắt buộc của bộ môn Kế Hoạch Đầu Tư21
27Thực hành thẩm định dự án3
28Kế hoạch và chính sách công3
29Phát triển và marketing địa phương3
30Kinh tế phát triển3
31Kinh tế quốc tế3
32Đánh giá tác động các chương trình phát triển3
33Luật đầu tư3
VIHọc phần tự chọn9
34aChiến lược và kế hoạch kinh doanh3
34bKinh tế bất động sản3
35aQuản trị dự án3
35bQuản trị vận hành và chuỗi cung ứng3
36aKinh tế lượng ứng dụng3
36bĐầu tư tài chính3
37aKinh tế học đô thị3
37bKinh tế công3
37cKinh tế môi trường3
VIIKhóa luận tốt nghiệp10
Tổng cộng120
Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status