Ngành Kinh Tế Quốc Tế Đang Hướng Đến Xu Thế Phát Triển Mới

Ngành Kinh tế quốc tế

Với xu thế hội nhập của nền kinh tế Việt Nam, những ngành nghề về quốc tế rất có cơ hội phát triển. Bài viết dưới đây là tổng hợp thông tin về ngành kinh tế quốc tế.
Với xu thế hội nhập của nền kinh tế Việt Nam, những ngành nghề về quốc tế rất có cơ hội phát triển. Bài viết dưới đây là tổng hợp thông tin về ngành kinh tế quốc tế.

Khái niệm, vai trò, cơ hội của ngành bất động sản với tình hình kinh tế xã hội hiện nay

Ngành Kinh tế quốc tế là toàn bộ các hoạt động giao dịch kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thoả mãn các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế. Đây là một công việc giao dịch giữa nước này với nước khác, quốc gia này với quốc gia khác, là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia. [caption id="attachment_36796" align="aligncenter" width="694"]nganh kinh te quoc te Ngành Kinh tế quốc tế là gì?[/caption] Ngành kinh tế quốc tế và cơ hội việc làm
 • Với xu thế hội nhập của Việt Nam khi tham gia ký kết các hiệp định: TTP…, các tổ chức thế giới như: WTO… cùng với việc càng ngày càng có nhiều công ty nước ngoài tiến hành đầu tư tại Việt Nam thì Ngành kinh tế quốc tế là một ngành rất có tiềm năng phát triển trong tương lai.
Mục tiêu đào tạo ngành kinh tế quốc tế
 • Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức vững chắc về các lý thuyết về phân tích sự tác động của các yếu tố mang tính toàn cầu đến hoạt động doanh nghiệp như chính trị, kinh tế, nhân khẩu học, công nghệ, địa lý và văn hóa
 • Phân tích tài chính, thị trường ngoại hối và các hệ thống tỷ giá hối đoái trên thế giới;
 • Hiểu rõ về quản trị vận hành từ lập kế hoạch, thiết kế, đến thực hiện các nghiệp vụ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các quy trình sản xuất và quản trị dự án;
 • Có khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh toàn cầu để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp trong môi trường đa văn hóa.
 • Các kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng cụ thể về các vấn đề thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, tranh chấp trong thương mại quốc tế, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài
 • Các kỹ năng mềm như: kỹ năng đàm phán, thương lượng, giải quyết tình huống kinh doanh, đặc biệt là kỹ năng tiếng Anh

Học chuyên ngành kinh tế quốc tế có thể làm ở những vị trí nào?

 • Chuyên viên kinh doanh, xuất nhập khẩu của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại, công ty xuất nhập khẩu, văn phòng đại diện, đại lý vận tải tàu biển, hàng không, bảo hiểm, ngân hàng…
 • Nhân viên, trợ lý xuất nhập khẩu, thăng tiến trở thành nhà quản lý xuất nhập khẩu hay lãnh đạo tại các công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

Học chuyên ngành kinh tế quốc tế có thể làm việc ở những cơ quan nào?

 • Khối các cơ quan nhà nước như:
 • Bộ Ngoại giao
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Bộ Tài chính
 • Bộ Công thương
 • Bộ Công an
 • Bộ Quốc Phòng …
 • Và các cơ quan địa phương như
 • Sở Ngoại vụ
 • Sở Kế hoạch và đầu tư...
 • Các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước về lĩnh vực kinh tế quốc tế
 • Khối các doanh nghiệp, ngân hàng, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước, các tổ chức quốc tế.

Những trường nào tuyển sinh ngành kinh tế quốc tế?

STT Tên trường
1 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
2 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
3 Học Viện Ngoại Giao
4 Học Viên Chính Sách và Phát Triển
5 Đại Học An Giang
6 Đại Học Thương Mại

Lộ trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế (Đại học kinh tế Hà Nội)

STT Môn học Số tín chỉ  Ghi chú
I Khối kiến thức chung 27
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tin học cơ sở 3
6 Tiếng Anh A1 4
7 Tiếng Anh A2 5
8 Tiếng Anh B1 5
9 Giáo dục thể chất 4
10 Giáo dục quốc phòng - an ninh 7
11 Kỹ năng mềm 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 10
12 Toán cao cấp 4
13 Xác suất thống kê 3
14 Toán kinh tế 3
III Khối kiến thức theo khối ngành 16
III.1 Các môn học bắt buộc 14
15 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
16 Kinh tế vi mô 1 3
17 Kinh tế vĩ mô 1 3
18 Nguyên lý thống kê kinh tế 3
19 Kinh tế lượng 3
III.2 Các môn học tự chọn  
20 Lãnh đạo và giao tiếp nhóm 2
21 Lịch sử văn minh thế giới 2
22 Xã hội học đại cương 2
23 Lô gíc học 2
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 20
IV.1 Các môn học bắt buộc 17
24 Luật kinh tế 2
25 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3
26 Kinh tế vi mô 2 3
27 Kinh tế vĩ mô 2 3
28 Kinh tế phát triển 3
29 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3
IV.2 Các môn học tự chọn 03-Dec
30 Nguyên lý kế toán 3
31 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3
32 Nguyên lý Marketing 3
33 Nhập môn quản trị học 3
V Khối kiến thức ngành 39
V.1 Các môn học bắt buộc 15
34 Thương mại quốc tế 3
35 Nhà nước và công ty toàn cầu 3
36 Tài chính quốc tế 3
37 Quản trị trong nền kinh tế toàn cầu 3
38 Chiến lược kinh doanh quốc tế 3
V.2 Các môn học tự chọn 24/45
V.2.1 Các môn học chuyên sâu Dec-24
V.2.1.1 Các môn học chuyên sâu về lĩnh vực Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế 12
39 Chính sách kinh tế đối ngoại Việt Nam 3
40 Đầu tư quốc tế 3
41 Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3
42 Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới 3
V.2.1.2 Các môn học chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh có yếu tố nước ngoài 12
43 Kinh tế thương mại điện tử 3
44 Marketing quốc tế 3
45 Quản trị tài chính quốc tế 3
46 Thanh toán quốc tế 3
V.2.2 Các môn học bổ trợ  
47 Nghèo đói và chính sách công 3
48 Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3
49 Phân tích chi phí và lợi ích 3
50 Tiền tệ - ngân hàng 3
51 Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 3
52 Lý thuyết trò chơi 3
53 Kinh tế môi trường 3
VI Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 11
VI.1 Thực tập và niên luận 5
54 Thực tập thực tế 2
55 Niên luận 3
VI.2 Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế 6
56 Khóa luận tốt nghiệp 6
57 Môn học thay thế: Chọn 2 môn trong V.2 6
Cộng 123

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.