Loading...

Ngành Kinh tế quốc tế

Với xu thế hội nhập của nền kinh tế Việt Nam, những ngành nghề về quốc tế rất có cơ hội phát triển. Bài viết dưới đây là tổng hợp thông tin về ngành kinh tế quốc tế.

Khái niệm, vai trò, cơ hội của ngành bất động sản với tình hình kinh tế xã hội hiện nay

Ngành Kinh tế quốc tế là toàn bộ các hoạt động giao dịch kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thoả mãn các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế. Đây là một công việc giao dịch giữa nước này với nước khác, quốc gia này với quốc gia khác, là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia.

nganh kinh te quoc te

Ngành Kinh tế quốc tế là gì?

Ngành kinh tế quốc tế và cơ hội việc làm

 • Với xu thế hội nhập của Việt Nam khi tham gia ký kết các hiệp định: TTP…, các tổ chức thế giới như: WTO… cùng với việc càng ngày càng có nhiều công ty nước ngoài tiến hành đầu tư tại Việt Nam thì Ngành kinh tế quốc tế là một ngành rất có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Mục tiêu đào tạo ngành kinh tế quốc tế

 • Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức vững chắc về các lý thuyết về phân tích sự tác động của các yếu tố mang tính toàn cầu đến hoạt động doanh nghiệp như chính trị, kinh tế, nhân khẩu học, công nghệ, địa lý và văn hóa
 • Phân tích tài chính, thị trường ngoại hối và các hệ thống tỷ giá hối đoái trên thế giới;
 • Hiểu rõ về quản trị vận hành từ lập kế hoạch, thiết kế, đến thực hiện các nghiệp vụ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các quy trình sản xuất và quản trị dự án;
 • Có khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh toàn cầu để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp trong môi trường đa văn hóa.
 • Các kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng cụ thể về các vấn đề thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, tranh chấp trong thương mại quốc tế, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài
 • Các kỹ năng mềm như: kỹ năng đàm phán, thương lượng, giải quyết tình huống kinh doanh, đặc biệt là kỹ năng tiếng Anh

Học chuyên ngành kinh tế quốc tế có thể làm ở những vị trí nào?

 • Chuyên viên kinh doanh, xuất nhập khẩu của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại, công ty xuất nhập khẩu, văn phòng đại diện, đại lý vận tải tàu biển, hàng không, bảo hiểm, ngân hàng…
 • Nhân viên, trợ lý xuất nhập khẩu, thăng tiến trở thành nhà quản lý xuất nhập khẩu hay lãnh đạo tại các công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

Học chuyên ngành kinh tế quốc tế có thể làm việc ở những cơ quan nào?

 • Khối các cơ quan nhà nước như:
 • Bộ Ngoại giao
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Bộ Tài chính
 • Bộ Công thương
 • Bộ Công an
 • Bộ Quốc Phòng …
 • Và các cơ quan địa phương như
 • Sở Ngoại vụ
 • Sở Kế hoạch và đầu tư…
 • Các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước về lĩnh vực kinh tế quốc tế
 • Khối các doanh nghiệp, ngân hàng, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước, các tổ chức quốc tế.

Những trường nào tuyển sinh ngành kinh tế quốc tế?

STTTên trường
1Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
2Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
3Học Viện Ngoại Giao
4Học Viên Chính Sách và Phát Triển
5Đại Học An Giang
6Đại Học Thương Mại

Lộ trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế (Đại học kinh tế Hà Nội)

STTMôn họcSố tín chỉ Ghi chú
IKhối kiến thức chung27
1Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 12
2Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 23
3Tư tưởng Hồ Chí Minh2
4Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
5Tin học cơ sở3
6Tiếng Anh A14
7Tiếng Anh A25
8Tiếng Anh B15
9Giáo dục thể chất4
10Giáo dục quốc phòng – an ninh7
11Kỹ năng mềm3
IIKhối kiến thức theo lĩnh vực10
12Toán cao cấp4
13Xác suất thống kê3
14Toán kinh tế3
IIIKhối kiến thức theo khối ngành16
III.1Các môn học bắt buộc14
15Nhà nước và pháp luật đại cương2
16Kinh tế vi mô 13
17Kinh tế vĩ mô 13
18Nguyên lý thống kê kinh tế3
19Kinh tế lượng3
III.2Các môn học tự chọn 
20Lãnh đạo và giao tiếp nhóm2
21Lịch sử văn minh thế giới2
22Xã hội học đại cương2
23Lô gíc học2
IVKhối kiến thức theo nhóm ngành20
IV.1Các môn học bắt buộc17
24Luật kinh tế2
25Phương pháp nghiên cứu kinh tế3
26Kinh tế vi mô 23
27Kinh tế vĩ mô 23
28Kinh tế phát triển3
29Lịch sử các học thuyết kinh tế3
IV.2Các môn học tự chọn03-Dec
30Nguyên lý kế toán3
31Nguyên lý quản trị kinh doanh3
32Nguyên lý Marketing3
33Nhập môn quản trị học3
VKhối kiến thức ngành39
V.1Các môn học bắt buộc15
34Thương mại quốc tế3
35Nhà nước và công ty toàn cầu3
36Tài chính quốc tế3
37Quản trị trong nền kinh tế toàn cầu3
38Chiến lược kinh doanh quốc tế3
V.2Các môn học tự chọn24/45
V.2.1Các môn học chuyên sâuDec-24
V.2.1.1Các môn học chuyên sâu về lĩnh vực Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế12
39Chính sách kinh tế đối ngoại Việt Nam3
40Đầu tư quốc tế3
41Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế3
42Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới3
V.2.1.2Các môn học chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh có yếu tố nước ngoài12
43Kinh tế thương mại điện tử3
44Marketing quốc tế3
45Quản trị tài chính quốc tế3
46Thanh toán quốc tế3
V.2.2Các môn học bổ trợ 
47Nghèo đói và chính sách công3
48Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á3
49Phân tích chi phí và lợi ích3
50Tiền tệ – ngân hàng3
51Quản trị logistics và chuỗi cung ứng3
52Lý thuyết trò chơi3
53Kinh tế môi trường3
VIKhối kiến thức thực tập và tốt nghiệp11
VI.1Thực tập và niên luận5
54Thực tập thực tế2
55Niên luận3
VI.2Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế6
56Khóa luận tốt nghiệp6
57Môn học thay thế: Chọn 2 môn trong V.26
Cộng123
Rate this post

Bạn thích bài viết này ?

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Kenhtuyensinh24h.vn đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status