dậy nấu ăn

Ngành Kinh tế

Ngành kinh tế thực sự là ngành có cái tên khá là tổng quát, để thêm thông tin về ngành này, bài viết dưới đây có thể giúp đỡ các bạn chọn được ngành học phù hợp.

Tổng quan về ngành kinh tế với tình hình kinh tế xã hội hiện nay

Ngành Kinh tế là một bộ phận của nền kinh tế chuyên tạo ra hàng hóa và dịch vụ. Đây là ngành mang tính tổng quát được phân ra là 21 nhóm ngành, 642 hoạt động kinh tế, tiêu biểu là Nhóm A: Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, Nhóm B: Khai khoáng, Nhóm C: Công nghiệp chế biến, Nhóm F: Xây dựng, Nhóm I: Dịch vụ lưu trú và ăn uống….

Đối với ngành kinh tế một số trường đai học tách ra thành các chuyên ngành: (đại học Kinh Tế TP. HCM)

 • Kinh tế học
 • Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Kinh tế kế hoạch và đầu tư
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Thẩm định giá
 • Kinh tế Bất Động Sản
 • Kinh tế Chính trị

Đại Học Ngoại Thương với 2 chuyên ngành thuộc ngành kinh tế:

 • Kinh tế đối ngoại
 • Thương mại quốc tế

Và rất nhiều chuyên ngành khác thuộc ngành kinh tế.

Cơ hội việc làm của ngành kinh tế

Việt nam đang trong thời kỳ hội nhập và được đánh giá là nền kinh tế có tiềm năng phát triển. Với chính sách mở cửa, Việt Nam đã – đang và sẽ là điểm đến cho những công ty lớn từ nước ngoài tiến vào đầu tư, mở rộng thị trường kinh doanh. Đây sẽ là cơ hội lớn cho người lao động được làm việc trong môi trường doanh nghiệp nước ngoài với mức lương cao, chính sách đãi ngộ tốt, ngoài ra còn có cơ hội làm việc tại nước ngoài…

Ngành kinh tế với đa dạng chuyên ngành chắc chắn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những bạn đam mê kinh doanh, có ý tưởng Start-up.

> Xem thêm: Ngành Kinh tế tài nguyên

> Xem thêm: Thương mại điện tử

Mục tiêu đào tạo

 • Tùy thuộc vào chuyên ngành bạn chọn trong nhóm ngành kinh tế sẽ có những mục tiêu đào tạo khác nhau. Dưới đây sẽ là mục tiêu đào tạo tham khảo từ chuyên ngành kinh tế của trường đại học kinh tế TP HCM
 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế, có khả năng làm việc tại các cơ sở nghiên cứu kinh tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ quan hoạch định và tư vấn chính sách kinh tế của nhà nước, các tổ chức hành chính – sự nghiệp

> Thông tin ngành Kinh tế học

> Thông tin ngành Kinh tế tài nguyên

> Xem thêm ngành Kinh tế nông nghiệp

Các vị trí làm việc nếu bạn tốt nghiệp ngành kinh tế

 • Ngành kinh tế là ngành tốt và luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những bạn có sở thích học kinh doanh và những vị trí làm việc của ngành kinh tế cũng rất đa dạng, nhiều chọn lựa.
 • Tuy nhiên cơ hội việc làm đối với mỗi cá nhân sẽ rất khác nhau còn tùy thuộc và khả năng chuyên môn, kỹ năng mềm cùng nhiều yếu tố khác.
 • Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí chuyên viên làm việc các bộ phận khác nhau phòng hành chính – nhân sự, phòng kinh doanh, phòng marketing… tại nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mai – dịch vụ, sản xuất…
 • Quản trị kinh doanh
 • quản trị nguồn nhân lực
 • kinh doanh quốc tế, thương mại, ngoại thương
 • quản trị lữ hành
 • chuyên viên tài chính quốc tế,
 • hoạch định ngân sách vốn đầu tư
 • Nhà đầu tư chứng khoán…

Những trường đại học nào đào tạo ngành kinh tế?

Hầu hết các trường đại học và các trường cao đẳng đều có chuyên ngành thuộc ngành kinh tế.  dưới đây là top 7 trường đại học đào tạo ngành kinh tế tốt nhất Hà Nội hiện nay:

STTTÊN TRƯỜNG
1Đại Học Ngoại Thương
2Đại Học Kinh Tế – ĐHQG Hà Nội
3Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
4Đại Học Thương Mại
5Học Viện Tài Chính
6Học Viện Ngân Hàng
7Đại Học Kinh Tế TPHCM


Lộ trình đào tạo các ngành kinh tế (trường đại học kinh tế TP. HCM)

SốMôn họcSố tín chỉ
TT
IKhối kiến thức chung27
(Không tính các môn học từ 9-11)
1Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 12
2Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 23
3Tư tưởng Hồ Chí Minh2
4Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam3
5Tin học cơ sở3
6Tiếng Anh A14
7Tiếng Anh A25
8Tiếng Anh B15
9Giáo dục thể chất4
10Giáo dục quốc phòng-an ninh7
11Kỹ năng mềm3
IIKhối kiến thức theo lĩnh vực10
12Toán cao cấp4
13Xác xuất thống kê3
14Toán kinh tế3
IIIKhối kiến thức theo khối ngành16
III.1Các môn bắt buộc14
15Nhà nước và pháp luật đại cương2
16Kinh tế vi mô 13
17Kinh tế vĩ mô 13
18Nguyên lý thống kê kinh tế3
19Kinh tế lượng3
III.2Các môn học tự chọn02-Aug
20Lãnh đạo và giao tiếp nhóm2
21Lịch sử văn minh thế giới2
22Xã hội học đại cương2
23Logic học2
IVKhối kiến thức theo nhóm ngành20
IV.1Các môn học bắt buộc17
24Luật kinh tế2
25Phương pháp nghiên cứu kinh tế3
26Kinh tế vi mô 23
27Kinh tế vĩ mô 23
28Kinh tế phát triển3
29Lịch sử các học thuyết kinh tế3
IV.2Các môn học tự chọn03-Dec
30Nguyên lý kế toán3
31Nguyên lý quản trị kinh doanh3
32Nguyên lý Marketing3
33Nhập môn Quản trị học3
VKhối kiến thức ngành39
V.1Các môn học bắt buộc21
34Phân tích chính sách kinh tế xã hội3
35Kinh tế chính trị học3
36Kinh tế công cộng3
37Kinh tế quốc tế3
38Kinh tế tiền tệ – ngân hàng3
39Kinh tế môi trường3
40Lịch sử kinh tế3
V.2Các môn học tự chọn theo nhóm18/39
V.2.1.1Các môn học chuyên sâu về kinh tế học thể chế12
41Kinh tế học thể chế3
42Kinh tế học về chi phí giao dịch3
43Chính phủ và chính sách công3
44Thể chế kinh tế Việt Nam3
V.2.1.2Các môn học chuyên sâu về kinh tế chính trị12
45Kinh tế chính trị quốc tế3
46Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi3
47Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối3
48Những vấn đề kinh tế chính trị ở Việt Nam3
V.2.2Các môn học bổ trợJun-15
49Thể chế chính trị thế giới3
50Mô hình nhà nước phúc lợi3
51Nông nghiệp, nông dân và nông thôn3
52Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế3
53Kinh tế học về những vấn đề xã hội3
VIKhối kiến thức thực tập và tốt nghiệp11
VI.1Thực tập và niên luận5
54Thực tập thực tế2
55Niên luận3
VI.2Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế6
56Khoá luận tốt nghiệp6
57Môn học thay thế: Chọn 2 môn trong V.2
Cộng123
Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status