dậy nấu ăn

Ngành Quan hệ quốc tế

Ngành quan hệ quốc tế là ngành đặc biệt gắn liền với nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Để có thêm thông tin về ngành này, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Tổng quan về ngành quan hệ quốc tế với tình hình kinh tế xã hội hiện nay

Ngành quan hệ quốc tế là ngành thuộc về lĩnh vực chính trị, nghiên cứu các vấn đề vượt qua biên giới quốc gia, thông qua các tổ chức quốc tế, sự giao thương giữa các nước, bao gồm các quốc gia, tổ chức đa chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các công ty đa quốc gia. Bên cạnh chính trị học, quan hệ quốc tế còn quan tâm đến những lĩnh vực khác nhau như: Kinh tế, lịch sử, luật, triết học, địa lý, xã hội học… Đây là ngành liên quan đến vấn đề toàn cầu hóa và những tác động đến chủ quyền của các quốc gia, phát triển kinh tế, an ninh nhân loại, nhân quyền…

Cơ hội việc làm của ngành quan hệ quốc tế

Với thời kỳ hội nhập hiện nay thì ngành quan hệ quốc tế là ngành hiện rất có tiềm năng phát triển và là ngành đặc biệt được chính phủ các nước quan tâm đến. Sự hoạt động mạnh mẽ của các công ty đa quốc gia và các tổ chức phi chính phủ làm cho quá trình luân chuyển hàng hóa trên thế giới diễn ra một nhanh chóng, quy mô và tốc độ lớn làm cho các nền kinh tế dù lớn hay nhỏ đều phụ thuộc chặt chẽ vào nhau. Điều này mở ra cơ hội lớn cho quá trình hội nhập và tăng trưởng kinh tế của việt Nam

Việt Nam hiện nay ngoại giao với 180/193 nướctrong tổ chức Liên Hợp Quốc, có liên kết về mặt kinh tế với 230 quốc gia và các vùng khắp thế giới. Theo Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết: “Hiện chúng ta có gần 100 cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài. Có thể nói các cơ quan đại diện ngoại giao đang hoạt động rất tích cực triển khai các chương trình, các kế hoạch tăng cường ngoại giao kinh tế”. Điều này càng cho thấy tiềm năng phát triển và mối quan tâm đặc biệt của ngành học này đối với chính phủ hiện nay.

Mục tiêu đào tạo

 • Cử nhân ngành quan hệ quốc tế đào tạo những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm
 • Sử dụng tốt ngoại ngữ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, tư duy lôgic – phản biện và tin học văn phòng để phục vụ công tác đối ngoại;
 • Phát hiện, tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề, sự kiện, hiện tượng quốc tế;
 • Thực hành hiệu quả các kỹ năng cơ bản của công tác đối ngoại như lễ tân, tổ chức sự kiện đối ngoại, tổ chức đón đoàn đối ngoại, giao tiếp đối ngoại, viết báo cáo, đàm phán…
 • kỹ năng chuyên môn để xử lý công tác đối ngoại có quy mô từ quốc tế, quốc gia đến địa phương.
 • Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức đọc và xử lý được các văn kiện và tài liệu chuyên môn về quan hệ quốc tế; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống giao tiếp đối ngoại; có thể bước đầu viết báo cáo, bài trình bày có nội dung liên quan đến công tác đối ngoại.

Học chuyên ngành quan hệ quốc tế có thể làm ở những vị trí nào?

Với kiến thức liên ngành được trang bị trong quá trình học tập, khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng như:

 • Công tác truyền thông đối ngoại trên các vị trí biên tập bản tin, chương trình, làm phóng sự, dẫn chương trình… trong ngành truyền thông.
 • Công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu quốc tế của Việt Nam và nước ngoài;
 • Công việc đối ngoại của các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các Bộ, các ngành;
 • Công tác đối ngoại, điều phối dự án… tại các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ với nước ngoài, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Làm việc tại các tổ chức công quyền, các đại sứ quán và tòa lãnh sự cho đến các tổ chức quốc tế (Liên Hợp Quốc, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ…), các quỹ từ thiện và tổ chức viện trợ, các tổ chức phi chính phủ (NGOs).

Những trường nào đào tạo ngành quan hệ quốc tế?

STTTên Trường
1Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – ĐHQG Hà Nội
2Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
3Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
4Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM
5Đại Học Sài Gòn
6Đại Học Sư Phạm TP. HCM
7Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
8Đại Học Đông Đô
9Đại Học Gia Định
10Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP. HCM

Lộ trình đào tạo ngành quan hệ quốc tế (Trường học viện Ngoại giao)

STTTên học phầnSố tín chỉNgôn ngữ giảng dạyghi chú
Khối kiến thức giáo dục đại cương14không tính học phần giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất
1Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin5Tiếng Việt
2Tư tưởng Hồ Chí Minh2Tiếng Việt
3Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam3Tiếng Việt
4Pháp luật đại cương2Tiếng Việt
5Tin học2Tiếng Việt
6Giáo dục quốc phòng8Tiếng Việt
7Giáo dục thể chất3Tiếng Việt
Kiến thức cơ sở khối ngành4
1Lịch sử thế giới2Tiếng Việt
2Xã hội học đại cương2Tiếng Việt
Kiến thức cơ sở ngành 20
1Chính trị học đại cương2Tiếng Việt
2Lịch sử ngoại giao Việt Nam2Tiếng Việt
3Lịch sử các học thuyết chính trị2Tiếng Việt
4Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế3Tiếng Việt
5Lịch sử quan hệ quốc tế Cận Hiện đại2Tiếng Việt
6Lịch sử quan hệ quốc tế Hiện đại2Tiếng Việt
7Chính sách đối ngoại Việt Nam từ 1945 đến 19752Tiếng Việt
8Chính sách đối ngoại Việt Nam từ 1975 đến nay2Tiếng Việt
9Lý luận Quan hệ quốc tế3Tiếng Việt
Tiếng Anh
Kiến thức chuyên sâu của ngành22
1Chính sách của Việt Namvới một số đối tác chính sau Chiến tranh lạnh3Tiếng Việt
2Các vấn đề toàn cầu2Tiếng Việt
Tiếng Anh
3Quan hệ giữa các nước lớn sau Chiến tranh lạnh3Tiếng Việt
Tiếng Anh
4Chính trị quốc tế hiện đại2Tiếng Việt
Tự chọn: Sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm kiến thức sau12 
a. An ninh quốc tế
1Lý thuyết An ninh quốc tế2Tiếng Việt
2Xung đột quốc tế sau Chiến tranh lạnh3Tiếng Việt
3An ninh Châu Á- Thái Bình Dương3Tiếng Việt Tiếng Anh
4Cơ chế hợp tác an ninh đương đại2Tiếng Việt Tiếng Anh
5Chiến lược an ninh quốc phòng của Việt Nam2Tiếng Việt
b. Khu vực học
1Nghiên cứu Trung Quốc3Tiếng Việt
2Nghiên cứu Hoa Kỳ3Tiếng Việt
3Nghiên cứu ASEAN2Tiếng Việt
4Nghiên cứu EU2Tiếng Việt
5Nghiên cứu Nga2Tiếng Việt
Học phần kỹ năng12
1Kỹ thuật soạn thảo văn bản2Tiếng Việt
2Công tác ngoại giao3Tiếng Việt
3Đàm phán quốc tế2Tiếng Việt
Tiếng Anh
4Phân tích sự kiện quốc tế3Tiếng Việt
Tự chọn: Sinh viên chọn 1 trong 7 kỹ năng sau2 
1Kỹ năng thuyết trình2Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Trung
2Kỹ năng làm PR2Tiếng Anh
3Kỹ năng tư duy phê phán2Tiếng Anh
4Kỹ năng quản lý và lãnh đạo2Tiếng Anh
5Kỹ năng chủ trì hội nghị2Tiếng Anh
6Kỹ năng tổ chức sự kiện2Tiếng Anh
7Kỹ năng viết báo cáo2Tiếng Anh
Kiến thức bổ trợ 10
1Quan hệ Kinh tế quốc tế3Tiếng Việt
2Luật Hiến pháp Việt Nam và các nước2Tiếng Việt
3Công pháp quốc tế3Tiếng Việt
4Đại cương truyền thông quốc tế2Tiếng Việt
 Kiến thức ngoại ngữ24
1Ngoại ngữ cơ sở 14Tiếng Anh/Pháp Trung
2Ngoại ngữ cơ sở 24Tiếng Anh/Pháp Trung
3Ngoại ngữ cơ sở 34Tiếng Anh/Pháp Trung
4Ngoại ngữ chuyên ngành 14Tiếng Anh/Pháp Trung
5Ngoại ngữ chuyên ngành 24Tiếng Anh/Pháp Trung
6Ngoại ngữ chuyên ngành 34Tiếng Anh/Pháp Trung
7Ngoại ngữ chuyên ngành 44Tiếng Anh/Pháp Trung
Xét và công nhận tốt nghiệp15
1Hướng nghiệp2Tiếng Việt
2Thực tập tốt nghiệp3Tiếng Việt
3Khoá luận tốt nghiệp hoặc thi Chính trị quốc tế hiện đại và Chính sách đối ngoại Việt Nam thời kỳ Đổi mới (*)10Tiếng Việt
Ngoại ngữ
Tổng cộng 135

 

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status