dậy nấu ăn

Ngành Sư phạm âm nhạc

Chuyên ngành đào tạo: SƯ PHẠM ÂM NHẠC (tên tiếng anh: Music Education)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học.    Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Đào tạo lên những cử nhân lĩnh vực Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các cấp bậc học phổ thông, tại các tr­ường sư phạm, các khoa sư phạm âm nhạc của trường nghệ thuật và văn hoá – nghệ thuật, hỗ trợ phát triển giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh, sinh viên.

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Mang phẩm chất cơ bản của 1 nhà giáo Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu CNXH, yêu nghề, yêu học sinh, có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao, có tác phong mẫu mực của nhà giáo.

Về kiến thức

Có khả năng nắm vững kiến thức khoa học một cách hệ thống ở trình độ ĐH sư phạm trong việc giảng dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức thuộc KHXH – nhân văn, giáo dục học, tâm lý học, âm nhạc và ngoại ngữ.

Có khả năng tự nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc cùng với khả năng quản lý công tác dạy học âm nhạc ở các cơ sở, cơ quan.

Về kỹ năng

– Trợ giúp cho các cơ quan quản lý giáo dục về công tác dạy học âm nhạc.

– Có khả năng xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc.

– Biết phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển cho những học sinh có năng khiếu âm nhạc

– Có thể tổ chức các hoạt động về dạy và học âm nhạc.

– Có khả năng đóng góp vào phong trào âm nhạc chung.

– Có khả năng thể hiện các ca khúc nghệ thuật, diễn tấu được các bản nhac soạn cho đàn Electric Keyboard.

– Có thể theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin thuộc chuyên ngành bậc học để nhằm không ngừng nâng cao trình độ.

– Có chuyên môn dạy học âm nhạc ở các cấp bậc học phổ thông và trình độ đại học, cao đẳng.

– Có khả năng tuyên truyền, giáo dục âm nhạc.

– Biết các phư­ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc.

– Biết cách tổ chức, vận động phụ huynh sinh viên, học sinh, cùng các tổ chức xã hội phối hợp với nhà tr­ường trong công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin8Tin học
2Tư tưởng Hồ Chí minh9Tâm lý học                                 
3Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam10Giáo dục học
4Ngoại ngữ11Quản lý hành chính Nhà nước và QL ngành GD và ĐT
5Giáo dục thể chất12Nghệ thuật học đại cương
6Giáo dục quốc phòng13Cơ sở văn hoá Việt Nam
7Phương pháp nghiên cứu khoa học  
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp    
 Kiến thức cơ sở ngành  
1Lý thuyết âm nhạc  12Lý thuyết âm nhạc  2
 Kiến thức ngành  
1Ký X­ướng âm 19Thanh nhạc 2
2Ký Xư­ớng âm 210Nhạc cụ (đàn phím điện tử) 1
3Ký X­ướng âm 311Nhạc cụ (đàn phím điện tử) 2
4Ký Xư­ớng âm 412Lý luận dạy học Âm nhạc
5Hoà âm 113Hát đồng ca, hợp x­ướng
6Hoà âm 214Phân tích tác phẩm âm nhạc 1
7Hoà âm 315Phân tích tác phẩm âm nhạc 2
8Thanh nhạc 1  
 Thực tập sư phạm  
1Thực tập sư phạm 12Thực tập sư phạm 2

Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Lý thuyết âm nhạc 1

Môn học này bao gồm những nội dung như: Nghiên cứu các vấn đề của lý thuyết âm nhạc từ khái niệm về Âm thanh – Âm nhạc đến Quãng ở các giọng trưởng và thứ.

Lý thuyết âm nhạc 2

Môn học này bao gồm những nội dung như: Tìm hiểu sâu và nghiên cứu các vấn đề của lý thuyết âm nhạc từ Hợp âm cho tới Ký hiệu 1 số thủ pháp biểu diễn.

Ký xướng âm 1           

Nội dung đào tạo trình bày phương pháp đọc cao độ, trường độ của các bài tập âm nhạc 1 bè âm gam đô trưởng, gam la thứ; ký âm gam trưởng có 1 dấu hoá; ký âm gam thứ có 1 dấu hoá.

Ký xướng âm 2           

Chương trình đào tạo sẽ giúp rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc 1 bè. Ký xướng âm gam trưởng có hai dấu hoá; ký xướng âm gam thứ có 2 dấu hoá.

Ký xướng âm 3

Chương trình đào tạo cụ thể về ký xướng âm gam trưởng có 3 dấu hoá; ký xướng âm gam thứ có 3 dấu hoá. Giúp rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc, những tác phẩm âm nhạc 2 bè.

Ký xướng âm 4           

Nội dung đào tạo về ký xướng âm gam trưởng có từ 4, 5 dấu hoá; ký xướng âm gam thứ có từ 4, 5 dấu hoá. Đồng thời rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc, những tác phẩm âm nhạc 2 bè.

Hoà âm 1        

Nội dung môn học bao gồm: Giới thiệu từ những khái niệm cơ bản ban đầu về hợp âm cho tới nối tiếp thể đảo.

Hoà âm 2        

Nội dung đào tạo vẫn tiếp theo cho đến hết nối tiếp các Hợp âm

Hoà âm 3        

Chương trình đào tạo sẽ giới thiệu Ly điệu cùng Chuyển điệu cấp I.

Phân tích tác phẩm âm nhạc 1          

Học phần sẽ giới thiệu các phương tiện biểu hiện âm nhạc và khái niệm về phân tích tác phẩm âm nhạc; hình thức các loại đoạn đơn và đoạn phức; hình thức Biến tấu, Rondo, Sonate.

Phân tích tác phẩm âm nhạc 2

Chương trình đào tạo sẽ trình bày những kiến thức cơ bản để phân tích tác phẩm âm nhạc cụ thể; phương pháp và quy trình phân tích tác phẩm âm nhạc.

Thanh nhạc 1

Học phần sẽ giới thiệu từ khái niệm thanh nhạc đến phương pháp hát cộng minh. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong và ngoài nước), các ca khúc thể 1 đoạn đơn đến 2 đoạn đơn, âm vực dưới 2 quãng 8; Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca trong và ngoài nước), các ca khúc thể 1 đoạn đơn, 2 đoạn đơn, 3 đoạn đơn âm vực dưới 2 quãng 8.

Thanh nhạc 2

Học phần giới thiệu khái niệm hát liền giọng. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong và ngoài nước), các ca khúc về hát liền giọng, thể 2 đoạn đơn, 3 đoạn đơn âm vực trong khoảng 2 quãng 8; Giới thiệu khái niệm hát nhanh, hát nẩy. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong và ngoài nước), các ca khúc về hát nhanh, hát nẩy thể 2 đoạn đơn, 3 đoạn đơn âm vực trong 2 quãng 8. và trên 2 quãng 8.

Nhạc cụ 1       

Sinh viên sẽ được luyện ngón các gam trưởng, thứ hoà thanh từ một đến hai dấu hoá với các tiết tấu: liền tiếng, ngắt tiếng, móc đơn và móc kép (C, G, D, Am, Em): hợp âm rải ngắn, dài; hợp âm ba nốt;

Luyện ngón các gam trưởng, thứ hoà thanh từ một đến hai dấu hoá với các tiết tấu khác nhau: liền tiếng, ngắt tiếng, rời tiếng, móc đơn và móc kép (C, G, D, Am, Em): Hợp âm rải ngắn, dài; hợp âm ba nốt; Tempo cần đạt nốt đen từ 60 đến 80 khi luyện chơi nốt móc kép.

Nhạc cụ 2

Nội dung môn học sẽ giúp sinh viên nâng cao sự điêu luyện trong kỹ thuật: biết phân câu nhạc, ý nhạc, đáp ứng được yêu cầu những chỗ ngắt, nghỉ, ngân, luyến láy, đặc biệt về cường độ mạnh nhẹ, sắc thái to nhỏ; sử dụng âm sắc các loại nhạc cụ trong đàn phím điện tử, để ứng dụng phù hợp cho mỗi đoạn nhạc ở từng tác phẩm cụ thể.

Sử dụng âm sắc các loại nhạc cụ trong đàn phím điện tử, để ứng dụng phù hợp cho mỗi đoạn nhạc ở từng tác phẩm cụ thể. Sử dụng bộ nhớ để phối hợp với phần thu hoà thanh tự động cho các bài Piano cổ điển hoặc các phong cách âm nhạc khác.

Hát đồng ca, hợp xướng  

– Học phần này sẽ giới thiệu các hình thức hát đồng ca, hợp xướng, giới thiệu vị trí, chức năng của các bè trong hát đồng ca, hợp xướng.

– Luyện tập kỹ năng về hát liền giọng, hát nảy và sử lý sắc thái, tình cảm 1 tác phẩm thuộc thể loại đồng ca, hợp xướng.

Lý luận dạy học âm nhạc  

Học phần này sẽ trình bày từ khái niệm cho đến các phương pháp dạy học và giáo dục âm nhạc.

Thực tập sư phạm 1

Sinh viên sẽ thực tập tại trường phổ thông 5 tuần tìm hiểu tình hình giáo dục ở địa phương, cơ cấu tổ chức của một trường học; làm công tác giáo dục ở 1 lớp chủ nhiệm; thực tập giảng dạy (day 2 tiết để giáo viên hướng dẫn đánh giá).

Thực tập sư phạm 2

Sinh viên sẽ tiến hành thực tập tại các trường phổ thông trong 5 tuần để có những hiểu biết trong thực tế giáo dục tại địa phương, chức năng nhiệm vụ của BGH, giáo viên chủ nhiệm lớp, các tổ trưởng chuyên môn; thực tập làm công tác giáo dục ở lớp chủ nhiệm; nghiên cứu quy chế chuyên môn: kiểm tra, cho điểm và đánh giá xếp loại học lực của học sinh. Sinh viên thực tập sẽ phải giảng dạy 6 tiết trên lớp với số giáo án phải soạn ít nhất là 5.

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status