Ngành Sư Phạm Địa Lý Có Nên Theo Học Hay Không?

Ngành Sư phạm địa lý

Ngành Sư phạm Địa lý với nhiệm vụ đào tạo các giảng viên có nhân phẩm và chuyên môn để giảng dạy tại các cấp trung học phổ thông và đại học, cao đẳng trên cả nước.

Chuyên ngành đào tạo: SƯ PHẠM ĐỊA LÝ (Tên quốc tế: Geography Teacher Education)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học     Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân thuộc lĩnh vực khoa học trong ngành Sư phạm Địa lý với phẩm chất đạo đức, chính trị cùng sức khỏe tốt. Trang bị vững chắc các kiến thức về địa lý cơ bản và phương pháp dạy học môn Địa lý tại các trường Trung học phổ thông ở nước ta. Có khả năng dạy học những kiến thức địa lý cho học sinh tại bậc học trung học đáp ứng được các chương trình phân ban và chuyên ban sao cho phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp giáo dục ở các trường phổ thông hiện nay.

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Mang phẩm chất mẫu mực của 1 nhà giáo thuộc nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin cùng tư tưởng HCM, yêu CNXH, yêu nước, yêu nghề, yêu học sinh, có ý thức đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và có tác phong chuẩn mực của 1 nhà giáo.

Về kiến thức

- Được đào tạo để có hiểu biết rõ ràng về bản chất đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương thức nghiên cứu khoa học địa lý. Nắm vững những tri thức địa lý cơ bản có quan hệ tới các quá trình tự nhiên và các hiện tượng.

- Được đào tạo để nắm vững các kiến thức cơ bản về địa lý kinh tế - xã hội đại cương, địa lý kinh tế - xã hội của các vùng miền, tại Việt Nam và cả các quốc gia trên thế giới.

- Có hiểu biết đúng đắn về mối quan hệ giữa tự nhiên và kinh tế, giữa con người cùng môi trường và sự phát triển bền vững.

- Có hiểu biết rõ chủ trương đổi mới trong phương pháp dạy học ở các cấp, bậc học của Đảng và Nhà nước hiện nay.

- Nắm vững được lý luận dạy học cơ bản, đồng thời tiếp cận được những phương pháp giảng dạy hiện đại.

Về kỹ năng

- Nắm rõ kỹ năng giải thích các hiện tượng địa lý tự nhiên, các quá trình kinh tế - xã hội đề cập tới trong chương trình phổ thông trung học.

- Có khả năng vận dụng những phương pháp tân tiến và phương tiện giảng dạy hiện đại vào các quá trình giáo dục địa lý ở các trường phổ thông trung học ở nước ta, nâng cao chất lượng giảng dạy môn địa lý.

- Có thể tự nghiên cứu tìm hiểu tự nhiên, kinh tế - xã hội trong địa phương, khu vực phục vụ cho công tác day và học môn địa lý cùng thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

- Nắm được kỹ năng sư phạm, có thể vận dụng những hiểu biết và kiến thức nghề nghiệp vào trong việc giảng dạy môn địa lý tại các trường phổ thông trung học tại nước ta.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin 8 Giáo dục Quốc phòng
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 9 Phương pháp nghiên cứu khoa học
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 10 Tin học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 11 Tâm lý học
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 12 Giáo dục học
6 Ngoại ngữ 13 Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo
7 Giáo dục thể chất
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
1 Địa chất đại cương 8 Địa lý tự nhiên Việt Nam 2
2 Bản đồ học đại cương 9 Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 1
3 Lý luận dạy học địa lý 10 Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2
4 Địa lý tự nhiên đại cương 1 11 Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 1
5 Địa lý tự nhiên đại cương 2 12 Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 2
6 Địa lý tự nhiên đại cương 3 13 Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 3
7 Địa lý tự nhiên Việt Nam 1

Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Địa chất đại cương

Học phần môn học gồm có: Đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp nghiên cứu về địa chất học; cấu tạo và các tính chất vật lý, hóa học của Trái Đất; đại cương về khoáng vật và đá; các quá trình địa chất (các quá trình địa chất nội lực và các quá trình địa chất ngoại lực); các thuyết địa kiến tạo.

Bản đồ học đại cương

Học phần môn học này gồm có: các kiến thức cơ bản về bản đồ địa lý: như khái niệm, cơ sở toán học của bản đồ địa lý, ngôn ngữ của bản đồ, tổng quát hóa về bản đồ địa lý; các đặc trưng bản đồ địa lý trong nhà trường, những phương pháp thành lập cùng cách sử dụng bản đồ giáo khoa.

Phương pháp dạy học Địa lý 

Chương trình học gồm có: Đối tượng, nhiệm vụ cùng phương pháp nghiên cứu bộ môn; môn Địa lý trong các trường phổ thông trung học; tri thức địa lý một cách hệ thống và quy trình nắm bắt tri thức của học sinh; vận dụng nhừng quan điểm cùng xu thế mới trong việc dạy học môn địa lý; quy trình dạy học, những phương pháp cùng kỹ thuật dạy học môn địa lý, những phương tiện cùng thiết bị dạy học môn địa lý, hình thức của việc tổ chức dạy học môn địa lý tại các trường phổ thông trung học; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cho học sinh.

Địa lý tự nhiên đại cương 1 (Trái Đất - Thạch quyển)

Học phần môn học gồm có: các kiến thức cơ bản về Trái Đất: như hình dạng, cấu tạo, kích thước của Trái Đất và các hệ quả của nó; sự vận động của Trái Đất cùng các hệ quả địa lý; các kiến thức cơ bản về Thạch quyển; địa hình bề mặt Trái Đất (địa hình dưới đáy biển và đại dương, địa hình lục địa).

Địa lý tự nhiên đại cương 2 (Khí quyển - Thủy quyển)

Học phần môn học này gồm có: các kiến thức cơ bản về Khí quyển như: khái niệm khí quyển; nước trong khí quyển; bức xạ mặt trời và chế độ nhiệt; thời tiết và khí hậu; khí áp và hoàn lưu khí quyển; các kiến thức cơ bản về Thủy quyền: Khái niệm thủy quyền; tuần hoàn nước; các dạng nước thiên nhiên; nước trên lục địa.

Địa lý tự nhiên đại cương 3 (Thổ nhưỡng – Sinh quyển – Lớp vỏ cảnh quan)

Chương trình môn học gồm có: các khái niệm cơ bản trong sự hình thành và phân bố thổ nhưỡng trên thế giới; sinh quyển và sự phân bố các đới sinh vật trên Trái Đất; con người trên Trái Đất; lớp vỏ cảnh quan cùng những quy luật địa lý chung của Trái Đất; 1 số vấn đề về việc sử dụng hợp lý tài nguyên tự nhiên.

Địa lý tự nhiên Việt Nam 1 (Phần khái quát)

Học phần môn học này gồm có: trình bày khái quát vị trí địa lý, lịch sử quá trình phát triển của tự nhiên Việt Nam cùng sự hình thành khoáng sản; các đặc điểm địa hình, những kiểu địa hình chủ yếu; khí hậu Việt Nam cùng sự phân hóa đa dạng khí hậu; các đặc điểm chung của sông ngòi cùng những hệ thống sông chính tại Việt Nam; đặc điểm hải văn Biển Đông; đặc điểm chung của thổ nhưỡng cùng các loại đất chính; đặc điểm chung của giới sinh vật cùng các kiểu thảm thực vật chính tại Việt Nam; các đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.

Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực)

Học phần môn học này gồm có: các cơ sở lý luận về phân vùng địa lý tự nhiên lãnh thổ tại Việt Nam (những nguyên tắc cùng phương pháp phân vùng địa lý tự nhiên; những quy luật phân hóa địa lý tự nhiên trên Việt Nam; hệ thống phân vùng địa lý tự nhiên tại Việt Nam); các miền tự nhiên gồm: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ; Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ; Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ).

Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 1

Học phần môn học này gồm có: các đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội; những vấn đề cơ bản của địa lý dân cư và quần cư; môi trường, tài nguyên và sự phát triển bền vững; 1 số khía cạnh trong địa lý xã hội.

Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2

Học phần môn học này gồm có: các vấn đề cơ bản về địa lý kinh tế - xã hội cùng việc tổ chức lãnh thổ sản xuất của các ngành kinh tế chủ chốt như: nông – lâm – ngư nghiệp, dịch vụ, công nghiệp; các cơ sở lý luận trong việc tổ chức đời sống kinh tế - xã hội.

Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 1

Học phần môn học này gồm có: các kiến thức cơ bản của nguồn lực phát triển về kinh tế - xã hội tại Việt Nam như: về vị trí địa lý; môi trường cùng tài nguyên thiên nhiên; các vấn đề địa lý dân cư (dân cư, lao động, dân tộc cùng sự phân bố dân cư và quần cư; chất lượng cuộc sống).

Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 2

Học phần môn học này gồm có: các cơ cấu kinh tế; đặc điểm phát triển cùng việc tổ chức lãnh thổ cho các ngành kinh tế tại Việt Nam như: công nghiệp, nông – lâm – ngư nghiệp, các ngành dịch vụ (giao thông vận tải và thông tin liên lạc, du lịch, thương mại).

Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 3

Học phần môn học này gồm có: sự phân hóa nền kinh tế - xã hội trên các vùng tại Việt Nam; những vùng địa lý kinh tế - xã hội như: đồng bằng sông Hồng; Trung du và miền núi Bắc Bộ; Bắc Trung Bộ; Tây Nguyên; duyên hải Nam Trung Bộ; Đông Nam Bộ cùng đồng bằng sông Cửu Long; ở mỗi vùng sẽ đều phân tích đến những thế mạnh cùng hạn chế để phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng phát triển cùng sự phân bố kinh tế; 1 số giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng.

 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.