Ngành Sư Phạm Mầm Non Với Những Cơ Hội Nghề Nghiệp Rất Triển Vọng

Ngành Sư phạm mầm non

Ngành Sư phạm mầm non với sứ mệnh đào tạo những cử nhân với trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cũng như đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp.

Tên chuyên ngành đào tạo: GIÁO DỤC MẦM NON (tên quốc tế: Early Childhood Education)

Trình độ đào tạo: Trình độ Đại học     Thời gian đào tạo: Đào tạo trong 4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo lên những cử nhân thuộc chuyên ngành sư phạm mầm non với trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cũng như đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp để thực hiện công tác giáo dục trẻ và có khả năng học ở trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Mang phẩm chất cơ bản của 1 nhà giáo thuộc XHCNVN: thấm nhuần thế giới quan của Mác - Lê nin & tư tưởng HCM, giàu lòng yêu nước, yêu CNXH, yêu nghề, yêu học sinh, đồng thời có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt và có tác phong mẫu mực của 1 nhà giáo.

Về kiến thức

Có khả năng nắm vững chắc khối hệ thống kiến thức giáo dục đại cương (giáo dục học, tâm lý học, KHTN, KHXH – nhân văn...) cần thiết cho việc hình thành năng lực nghề nghiệp.

Có khả năng nắm vững hệ thống kiến thức KHGD mầm non, cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới của lĩnh vực KHGD mầm non.

Về kỹ năng

Có kỹ năng nghiên cứu & đánh giá sự phát triển của trẻ em.

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức cũng như đánh giá về việc thực hiện các hoạt động GD trẻ.

Có các kỹ năng chuyên biệt đáp ứng được yêu cầu đặc thù của GDMN.

Có kỹ năng phối hợp với các lực lượng giáo dục khác để nâng cao hiệu quả giáo dục trẻ.

Có kỹ năng vận dụng các thành tựu KHGD mới vào thực tiễn giáo dục trẻ.

> Xem thêm: Ngành Sư phạm Địa lý

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương                                            
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 6 Giáo dục Quốc phòng
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7 Tin học
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 8 Quản lý hành chính Nhà nước và QL ngành GD và ĐT
4 Ngoại ngữ 9 Phương pháp nghiên cứu khoa học
5 Giáo dục thể chất    
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                
  Kiến thức cơ sở ngành    
1 Tâm lý học trẻ em 1 5 Sinh lý trẻ em
2 Tâm lý học trẻ em 2 6 Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em
3 Giáo dục học mầm non 1 7 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ
4 Giáo dục học mầm non 2 8 Văn học trẻ em
  Kiến thức ngành    
1 Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em 5 Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em
2 Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ em 6 Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ em
3 Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen môi trường xung quanh 7 Giáo dục hoà nhập
4 Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em 8 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non
  Thực tập sư phạm    
1 Thực tập sư phạm 1 2 Thực tập sư phạm 2

Nội dung của những học phần bắt buộc (Phần kiến thức về GDCN)

Tâm lý học trẻ em 1  

Học phần này sẽ trang bị cho các sinh viên những vấn đề về lí luận chung của tâm lí học trẻ em cũng như những đặc điểm về sự phát triển tâm lý trẻ em từ lúc lọt lòng đến khi được 3 tuổi.

Tâm lý học trẻ em 2

Học phần này sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em thuộc lứa tuổi mẫu giáo (3 - 6 tuổi), những kiến thức của ngành tâm lý học sư phạm & nhân cách người giáo viên mầm non.

Giáo dục học mầm non 1

Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên:

- Những vấn đề chung của giáo dục học mầm non.

- 1 số quan điểm về GDMN trong và ngoài nước.

- Chương trình GDMN

- Các nhiệm vụ giáo dục trẻ em thuộc lứa tuổi mầm non (giáo dục trí tuệ, giáo dục sức khỏe, giáo dục tình cảm - đạo đức xã hội cho trẻ) và vai trò của các giáo viên mầm non trong việc chăm sóc & giáo dục trẻ mầm non.

Giáo dục học mầm non 2

Học phần này sẽ trang bị cho các sinh viên lý luận & kỹ năng về:

- Tổ chức các hoạt động (hoạt động vui chơi, hoạt động với đồ vật, lao động, học tập...) và chế độ sinh hoạt thường ngày của trẻ ở các trường Mầm non theo hướng tích hợp.

- Tổ chức ngày lễ, hội ở các trường Mầm non

- Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

- Đánh giá các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường Mầm non.

Sinh lý trẻ em

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản thuộc về cấu tạo & chức năng hoạt động của các cơ quan cũng như hệ cơ quan thuộc cơ thể trẻ em. Dựa theo đó làm cơ sở để đưa ra các biện pháp chăm sóc cũng như giáo dục trẻ 1 cách phù hợp.

Vệ sinh & dinh dưỡng trẻ em           

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên gồm:

- Về nhiệm vụ, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của vệ sinh trẻ em; hệ thống hoá các kiến thức chung về vệ sinh học, sự phát triển trẻ em & mlq giữa chúng với nhau. Trên cơ sở đó xác định ra các phương pháp chăm sóc, giáo dục và vệ sinh cho trẻ hợp lý thông qua việc tổ chức các hoạt động, sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non, đồng thời hướng dẫn sinh viên đánh giá quá trình này.

- Về đối tượng nghiên cứu thuộc dinh dưỡng của trẻ em; phải làm rõ vai trò, nhu cầu các chất dinh dưỡng đối với trẻ em, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm và VSATTP. Trên cơ sở đó sẽ nắm được cách tổ chức dinh dưỡng hợp lý cho trẻ mầm non & quản lý được quá trình chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ

Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 1 số bệnh và các cách cấp cứu tai nạn thường gặp ở trẻ em. Trên cơ sở đó sẽ đưa ra những biện pháp chăm sóc & giáo dục trẻ 1 cách phù hợp.

Văn học trẻ em

Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên về những nội dung cơ bản thuộc văn học trẻ em trên thế giớ và trong nước. Cụ thể như sau:

- Văn học dân gian cho trẻ: ý nghĩa của văn học dân gian đối với đời sống tinh thần của trẻ em; giới thiệu về các thể loại truyện kể dân gian & thơ ca dân gian; phân tích các tác phẩm tiêu biểu phù hợp với trẻ mầm non.

- Văn học trẻ em VN: giới thiệu các giai đoạn phát triển của nền văn học trẻ em VN; những tác giả tiêu biểu sáng tác cho trẻ mầm non cùng những tác phẩm phù hợp với trẻ.

- Văn học trẻ em trên thế giới: giới thiệu tình hình sáng tác cho các em ở nhiều nước trên thế giới ; 1 số tác giả tiêu biểu viết cho trẻ em.

Ứng dụng CNTT trong GDMN      

Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên về những quan điểm sư phạm trong việc ứng dụng CNTT trong GDMN, kiến thức & kỹ năng thực hành các phần mềm tiện ích trong giảng dạy và quản lý Giáo dục mầm non: Phần mềm Kidsmart – học mà chơi, chơi mà học của Edmark, phần mềm quản lý dinh dưỡng Nutrikids, phần mềm Happykids, phần mềm Powerpoint.

Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em

Học phần này trang bị cho sinh viên 2 nội dung:

- Những vấn đề thuộc lý luận giáo dục thể chất của trẻ, bao gồm như sau: Nhiệm vụ, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lý luận giáo dục thể chất của trẻ; mlq giữa lý luận giáo dục thể chất với các ngành khoa học khác; sơ lược về lịch sử giáo dục thể chất trên thế giới và ở VN; cơ sở khoa học của lý luận giáo dục thể chất.

- Quá trình giáo dục thể chất cho trẻ, bao gồm như sau: Nội dung, mục đích, phương pháp, hình thức, phương tiện đồng thời đánh giá hoạt động giáo dục thể chất của trẻ ở bậc mầm non. Quá trình này sẽ luôn luôn có sự cập nhật mới theo xu thế thay đổi của ngành học như: “tiếp cận tích hợp”, “dạy học hướng vào người học”.

Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ em   

Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên:

Các vấn đề chung của quá trình hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mầm non; đặc điểm hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mầm non; hình thức, phương pháp, phương tiện hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mầm non.

Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ khám phá môi trường xung quanh

Học phần này sẽ trang bị cho các sinh viên những kiến thức về: Nhiệm vụ, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học; những vấn đề lý luận chung của môn học (vai trò của tri thức đối với sự phát triển trẻ em, bản chất và đặc điểm quá trình lĩnh hội tri thức ở trẻ em). Trên cơ sở đó, xác định được nhiệm vụ, mục đích, phương pháp tổ chức, nội dung và các phương tiện cho trẻ làm quen môi trường xung quanh cũng như lập kế hoạch & đánh giá hiệu quả tổ chức quá trình này cho trẻ mầm non.

Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em

Học phần này sẽ cung cấp cho các sinh viên những kiến thức cơ bản thuộc phương pháp phát triển lời nói trẻ em dưới tư cách là 1 lĩnh vực khoa học (có đối tượng & phương pháp nghiên cứu).

Dựa trên việc nắm vững các đặc điểm phát triển của trẻ có liên quan đến sự phát triển lời nói, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức thuộc nhiệm vụ, nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục chuẩn mực ngữ âm, hình thành cũng như phát triển vốn từ, dạy trẻ các mẫu câu tiếng Việt, phát triển lời nói mạch lạc và lời nói nghệ thuật qua truyện, thơ dành cho trẻ nhỏ, chuẩn bị cho trẻ học tiếng Việt ở lớp 1 và giáo dục trẻ văn hoá giao tiếp ngôn ngữ.

Các giờ thực hành ở trường mầm non giúp sinh viên có được những kiến thức từ thực tiễn để hiểu thêm lý thuyết đã học và cách thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn giảng dạy.

Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ em  

Học phần này sẽ cung cấp cho những sinh viên các nội dung cụ thể như sau:

Cơ sở lý luận thuộc vai trò giáo dục của âm nhạc, đặc điểm lứa tuổi trẻ có liên quan đến hoạt động âm nhạc; Hệ thống các phương pháp dạy học âm nhạc trong trường mầm non.

Tổ chức vận dụng cũng như thực hành phương pháp dạy trẻ các hoạt động âm nhạc: nghe nhạc,  hát nhạc, vận động theo nhạc & trò chơi âm nhạc.

Nắm vững được tất cả các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ ở trường mầm non. Phối hợp hoạt động âm nhạc với các hoạt động khác như thơ truyện, tạo hình, môi trường xung quanh, vui chơi, thể dục...v.v…

Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em

Học phần này sẽ trang bị cho những sinh viên các nội dung cơ bản như sau:

Các vấn đề thuộc tâm lý cơ bản trong sự hình thành & phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em; nhiệm vụ, mục đích, nội dung phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non theo các độ tuổi.

Lý luận & thực hành của chương trình bộ môn hướng tới việc cung cấp cũng như rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động và đánh giá khả năng hoạt động của trẻ em dựa trên hệ thống các hình thức, phương pháp phù hợp với xu hướng phát huy tính tích cực của trẻ, đảm bảo nguyên tắc tiếp cận tích hợp.

Những yêu cầu cơ bản trong việc lựa chọn các tác phẩm và cách thức tổ chức cho trẻ em làm quen với những tác phẩm nghệ thuật tạo hình; Sử dụng tác phẩm nghệ thuật tạo hình khi tổ chức các hoạt động giáo dục mang tính tích hợp.

Giáo dục hoà nhập     

Học phần này sẽ  cung cấp cho các sinh viên những vấn đề như sau:

Trẻ bị khuyết tật, phân loại các dạng tật; các hình thức giáo dục cho trẻ bị khuyết tật; các vấn đề về giáo dục hoà nhập, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật với trẻ bình thường và trẻ có những khả năng đặc biệt, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật; nhận biết & chẩn đoán 1 số tật; cách tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ khuyết tật ở trường mầm non.

Thực tập sư phạm 1

Sinh viên sẽ được tham quan, kiến tập ở trường mầm non & tập dượt tổ chức 1 số hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.

Thực tập sư phạm 2

Sinh viên khi thực tập sẽ triển khai tổ chức tất cả các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non. Sẽ vận dụng lí luận đã học vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ. Sinh viên có kĩ năng đánh giá và điều chỉnh các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.