Loading...
dậy nấu ăn

Nghị định xếp hạng các trường đại học sắp có hiệu lực

   Mới đây quy định về tiêu chuẩn phân tâng, khung xếp hạng các trường đại học được chính phủ công bố và ban hành sắp có hiệu lực.

>>>>  cao đẳng công nghệ và thương mại hà nội

thong tin tuyen sinh1231 - Nghị định xếp hạng các trường đại học sắp có hiệu lực

Phân tầng các cơ sở giáo dục

Nội dung của nghị định 

   Theo như thông tin được các sở giáo dục cho biết thì nghị định mới này của chính phủ quy định về các tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học. Trong đó bao gồm những khâu như quy trình, thủ tục phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục.

   Việc phân tầng các cơ sở giáo dục được hiểu như là cách xắp xếp các cơ sở thành các nhóm riêng theo mục tiêu, định hướng đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Nghị định này.

Các cơ sở giáo dục bậc Đại học sẽ được chia thành 3 tầng khác nhau ứng với mục tiêu hoạt động

– Cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu.

– Cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng.

– Cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành.

   Với mỗi tầng riêng biệt khác nhau tùy theo chất lượng sẽ được xét và xếp vào 3 hạng mục của khung xếp hạng theo thứ tự từ cao chuống thấp: Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3.

-Hạng 1: 30% các cơ sở giáo dục đại học có điểm cao nhất

-Hạng 2: 40% các cơ sở giáo dục đại học không thuộc hạng 1 và 3.

-Hạng 3: 30% các cơ sở giáo dục đại học có điểm thấp nhất.

   Nghị định của Chính phủ nêu rõ việc phân tầng các cơ sở giáo dục sẽ theo chu kỳ 10 năm và xếp hạng theo chu kỳ 2 năm. Nghị định sẽ có hiệu lực từ 25/10/2015.

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status