Loading...

Những Đối Tượng Được Miễn Học Môn Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh

Học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, đối tượng nào được miễn phí

Vừa qua, thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy học và đánh giá môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục đại học đã được 2 bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ – TB&XH ban hành

Điểm cuẩn CĐ, TCCN khối trường công an khá cao

Những nguyên nhân dẫn đến việc xét tuyển ĐH, CĐ rối loạn

Theo như thông tư này thì những đối tượng sẽ được miễn môn học GDQP&AN là : Những học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp.

thong-tin-tuyen-sinh123

Môn giáo dục quốc phòng và an ninh

Những học sinh, sinh viên có chứng chỉ này tương ứng với trình độ đào tạo. Bên cạnh đó những đối tượng được miễn học và miễn thi học phần trong chương trình GDQP&AN là những đối tượng đã có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm quy định học phần GDQP&AN

Về các nội dung thực hành học phần GDQP&AN thì các đối tượng được miễn phí là người khuyết tật có giấy các nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật. Những học sinh, sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc bệnh thuộc diện được miễn làm nghĩa vụ quân sự. Những đối tượng đã hoàn hành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

Về diện được tạm hoãn học môn GDQP&AN sẽ bao gồm có học viên, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị và phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị. Học viên là nữ đang mang thải hoặc nghẻ theo chế độ thai sản.

Giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục xem xét tạm hoãn học môn học GDQP&AN cho các đối tượng trên. Hết thời gian tạm hoãn, các cơ sở giáo dục bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

Rate this post

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status