Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy với 16 ngành nghề thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, công nghệ thông tin, khách sạn du lịch. Chi tiết thí sinh theo dõi tại đây