Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình 1 Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực phát thanh, truyền hình, truyền thông, mà còn đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực khác. Năm 2021, trường tuyển sinh 7 ngành nghề thuộc lĩnh vực truyền hình, chi tiết thí sinh theo dõi tại đây

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy với 5 ngành nghề thuộc lĩnh vực xây dựng, kế toán. Chi tiết mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển từng ngành thí sinh theo dõi tại đây