Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học An Ninh Nhân Dân thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau