Trường Đại Học Hoa Sen Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại Học Hoa Sen thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau