Đại Học Kinh Tế Tài Chính TP. Hồ Chí Minh Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Kinh Tế Tài Chính TP.HCM mã trường (UEF) thông báo tuyển sinh 29 ngành nghề hệ đại học chính quy năm 2022 và chỉ tiêu của các ngành. Thí sinh có thể theo dõi bài viết cụ thể dưới đây