Trường Đại Học Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP.HCM thông báo tuyển sinh 21 ngành nghề hệ đại học chính quy năm 2023, với số chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển. Thí sinh theo dõi bài viết dưới đây