Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM là một trường đại học đa ngành tại Việt Nam, với thế mạnh về đào tạo kỹ thuật thông báo tuyển sinh năm 2022 với các ngành nghề và chỉ tiêu cụ thể như sau