Trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành sư phạm, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.