Khoa Ngoại Ngữ Đại Học Thái Nguyên

Đăng ngày 01-09-2020

Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Thái nguyên thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Trường Đại Học Thái Nguyên Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Thái Nguyên trường Đại học công lập với được đánh giá là một trong 17 trường/nhóm trường đại học tốt nhất tại Việt Nam; là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam.